Object structure

Title:

Wielkie zderzenie

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2002)

Creator:

Głowiński, Michał

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2002

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. R. Chłopicka, Krzysztof Penderecki między sacrum a profanum. Studia nad twórczością wokalno-instrumentalną, Kraków 2000, s. 171. ; 2. N. Gross, Poeci i Szoa, Obraz Zagłady Żydów w poezji polskiej, Sosnowiec 1993. ; 3. M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, tłum. M. Król, Warszawa 1969, s. 249. ; 4. J. Jedlicki, Dzieje doświadczone i dzieje zaświadczone, w: Dzieło literackie jako źródło historyczne, red. Z. Stefanowska i J. Sławiński, Warszawa 1978. ; 5. J. Leociak, Tekst wobec Zagłady (O relacjach z getta warszawskiego), Warszawa 1997. ; 6. P. Levi, Czy to jest człowiek?, przeł. H. Wiśniowska, Kraków 1978, s. 63. ; 7. Literatura polska wobec Zagłady, praca zbiorowa pod red. A. Brodzkiej-Wald, D. Krawczyńskiej i J. Leociaka, Warszawa 2000. ; 8. Literatura wobec niewyrażalnego red. W. Bolecki i E. Kuźma, [Warszawa, 1998?] ; 9. I. Maciejewska, Getta doświadczenia w literaturze, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, Wrocław 1992. ; 10. R. Nycz, „Wyrażanie niewyrażalnego" w literaturze nowoczesnej (Wybrane zagadnienia), w: Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001. ; 11. W. Panas, Zagłada od zagłady, Szoah w literaturze polskiej, w: tenże, Pismo i rana, Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1996. ; 12. K. Pomian, De l'histoire, partie de la mémoire, à la memoire, objet d'histoire, w tomie: Sur l'histoire, Paris 1999, s. 294 i 274. ; 13. M.C. Steinlauf, Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady, przeł. A. Tomaszewska, Warszawa 2001, s. 122. ; 14. T. Witkowski, Misterny plan pojednania. „Arcana" 2002 nr 1/43. ; 15. J. Wróbel, Tematy żydowskie w prozie polskiej 1939-1987, Kraków 1991. ; 16. D.S. Wymana, Pozostawieni swemu losowi. Ameryka wobec Holocaustu 1941-1945, przeł. W. Sadkowski, Warszawa 1994. ; 17. Zapisywanie Zagłady, Z Michałem Głowińskim rozmawia Anka Grupińską, „Kontrapunkt, Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego" nr 1/2 (50/51) z 25 marca 2001. ; 18. M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2001, s. 327.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

199

End page:

211

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: