Object structure

Title:

Prawdziwy koniec hypallage?

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2002)

Creator:

Sienkiewicz, Barbara

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2002

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. R. Barthes, Od dzieła do tekstu, przeł. M.P. Markowski, „Teksty Drugie" 1998 nr 6, s. 190.
2. Z. Herbert, Wiersze zebrane, Warszawa 1982, s.166, 167.
3. E. Husserl, Medytacje kartezjańskie z dodaniem uwag krytycznych Romana Ingardena, przekł. i przypisy A. Wajs, wstęp A. Półtawski, Warszawa 1982, s. 163.
4. T. Karpowicz, Pewnik okazjonalny, w: tenże Słoje zadrzewne. Teksty wybrane, Wrocław 1999, s. 157.
5. T. Karpowicz, Wiersze wybrane, Wrocław 1969, s. 101, 104.
6. S. Kierkegaard, O pojęciu ironii z nieustającym odniesieniem do Sokratesa, przekł. i posłowie A. Djakowska, Warszawa 1999.
7. M. Merleau-Ponty, O fenomenologii mowy, przeł. S. Cichowicz, w: Proza świata. Eseje o mowie, Warszawa 1976, s. 163.
8. T. Peiper, Miasto, w: Pisma wybrane, oprac. S. Jaworski, Wrocław 1979, s. 270.
9. J. Przyboś, Sytuacje liryczne. Wybór poezji, Wrocław 1989, s. 33.
10. Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1988, s. 189.
11. J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 1990, s. 224.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

212

End page:

222

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund