Object structure

Title:

Literatura nowoczesna: cztery dyskursy (tezy)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2002)

Creator:

Nycz, Ryszard ORCID

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2002

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. S. Balbus, Zagłada gatunków, w: Genologia dzisiaj, „Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej”, t. 82, red. W. Bolecki, I. Opacki, Warszawa 2000.
2. E. Balcerzan, W stronę genologii multimedialnej, w: Genologia dzisiaj, „Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej”, t. 82, red. W. Bolecki, I. Opacki, Warszawa 2000.
3. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie, wyzwanie, Kraków 2000.
4. G. Grochowski, Tekstowe hybrydy, Wrocław 2001.
5. A. Skrendo, Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji, Kraków 2002.
6. J.R. Taylor, Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej, przeł. A. Skucińska, Kraków 2001.
7. B. Witosz, Gatunek - sporny (?) problem współczesnej refleksji tekstologicznej, „Teksty Drugie" 2001 nr 5.
8. B. Wojciszke, Teoria schematów społecznych. Strutktura i funkcjonowanie jednostkowej wiedzy o otoczeniu społecznym, Wrocław 1986.
9. A. Zawadzki, Nowoczesna eseistyka filozoficzna w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XX wieku, Kraków 2000.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

35

End page:

46

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: