Object structure

Title:

"...dziecinne i wzniosłe, głupie i rozumne". Z przemian tematu dziecka w literaturze Młodej Polski

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2002)

Creator:

Czabanowska-Wróbel, Anna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2002

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. Ph. Aries, Historia dzieciństwa, przeł. M. Ochab, Gdańsk 1995. ; 2. W. Berent, Pisma rozproszone. Listy, oprac. R. Nycz, W. Bolecki, Kraków 1992, s. 41. ; 3. W. Berent, Próchno, oprac. J. Paszek, Wrocław 1998, s. 155. ; 4. A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków 2000, s. 100-102. ; 5. S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski, Kraków-Wrocław 1983, s. 100. ; 6. S. Brzozowski, Pamiętnik, Kraków-Wrocław 1985, s. 149-150. ; 7. S. Brzozowski, Sam wśród ludzi, oprac. M. Wyka, Wrocław 1978, s. 14-15. ; 8. A. Czabanowska-Wróbel, Dzieci, pajace i lalki (O młodopolskich dziejach motywu), „Teksty Drugie" 1998 nr 1/2. ; 9. A. Czabanowska-Wróbel, Młodopolski portret dziecka, „Ruch Literacki" 1991 z. 3. ; 10. Dzieci, wybór, oprac, i red. M. Janion, S. Chwin, Gdańsk 1988. ; 11. A. Hertzówna, Fleur-de Lys, Paryż 1908, s. 22. ; 12. K. Irzykowski, Pałuba, oprac. A. Budrecka, Wrocław 1981, s. 246. ; 13. M. Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej, Warszawa 1991, s. 14. ; 14. R. Jaworski, Historie maniaków, oprac. W. Głowiński, Kraków 1978, s. 69. ; 15. W. Juszczak, Wojtkiewicz i Nowa sztuka, Kraków 2000. ; 16. E. Key, Stulecie dziecka, przeł. I. Moszczeńska, Warszawa 1904. ; 17. M. Komornicka, Utwory poetyckie, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1996, s. 88. ; 18. A. Kubale, Dziecko romantyczne, Wrocław 1984. ; 19. S. Lack, O doktrynerach, w: tenże Wybór pism krytycznych, oprac. W. Głowala, Kraków 1979, s. 365. ; 20. A. Lange, Elfryda. Nowele i fantazje, Kraków 1912, s. 235. ; 21. T. Miciński, Utwory dramatyczne, oprac. T. Wróblewska, Kraków 1979, t. II, s. 84. ; 22. C. Norwid, Pisma wszystkie, oprac. J. Gomulicki, Warszawa 1971, t. VI, s. 93. ; 23. M. Odrzywolski, Stulecie dziecka, „Krytyka" 1904 z. VIII, s. 10-16. ; 24. B. Ostrowska, Poezje wybrane, oprac. A. Wydrycka, Kraków 1999, s. 110. ; 25. J. Papuzińska, Heroiczne i prometejskie postacie dziecięce, w: Mit dzieciństwa w sztuce młodopolskiej, red. J. Papuzińska, Warszawa 1992, s. 119. ; 26. B. Perez, Psychologia dziecka. Pierwsze trzy lata życia, przeł. M. Dzierżanowska, Warszawa 1980, s. 265. ; 27. W. Rolicz-Lieder, Wybór poezji, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1962, s. 98. ; 28. J. Sosnowski, Młoda Polska dzieckiem podszyta, w: tenże Śmierć czarownicy, Warszawa 1993. ; 29. M. Stala, Pejzaż człowieka, Kraków 1994, s. 11-86. ; 30. J. Sully, Dusza dziecka, przeł. I. Moszczeńska, Warszawa 1901, s. 7. ; 31. H. Taine, L`acquilisation du langage, „Revue philosophique", I, 1876. ; 32. R. Waksmund, Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej (tematy — gatunki - konteksty), Wrocław 2000, s. 146. ; 33. S. Żeromski, Promień, w: Pisma zebrane, Warszawa 1985, t. VII, s. 132.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

47

End page:

62

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: