Object structure

Title:

Dokument pisany kluczem. Kilka uwag o nowoczesnej koncepcji podmiotu i jej kontekstach filozoficznych na przykładzie poglądów Stanisława Brzozowskiego

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2002)

Creator:

Zawadzki, Andrzej

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2002

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. R. Avenarius, Ludzkie pojęcie świata, przeł. A. i E. Wiegnerowie, Warszawa 1969, s. 102. ; 2. H. Bahr, Das unrettbare Ich, w: Die Wiener Moderne. Literatur, Kunst und Musik zwischen 1890 und 1910, Stuttgart 1981, s. 147-148. ; 3. H. Bergson, Myśl i ruch, dusza i ciało, przekł. P. Beylin, K. Błeszyński, Warszawa 1963, s. 33, 34. ; 4. S. Brzozowski, Głosy wśród nocy. Studya nad przesileniem romantycznym duszy europejskiej, Warszawa 1913, s. 324. ; 5. S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Studya o strukturze duszy kulturalnej, Lwów 1910, s. 13. ; 6. S. Brzozowski, Pamiętnik, Lwów 1913, s. 128. ; 7. S. Brzozowski, Wczesne prace krytyczne, Warszawa 1988, s. 219. ; 8. S. Brzozowski, Współczesna powieść i krytyka, wstęp T. Burek, Kraków-Wrocław 1984, s. 395. ; 9. S. Burke, The Death and Return of the Author. Criticism and Subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida, Edinburgh University Press, 1998. ; 10. G. Byron, Dziennik, przeł. H. Krzeczkowski, w: Listy i pamiętniki, red. J. Żuławski, Warszawa 1960, s. 458. ; 11. W. Dilthey, Pisma estetyczne, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1982, s. 290. ; 12. M. Eliade, Mit wiecznego powrotu, przeł. K. Kocjan, Warszawa 1998, s. 46. ; 13. T.S. Eliot, Knowledge and Experience in the Philosophy of G. H. Bradley, London 1964, s. 146, 148. ; 14. M. Foucault, Narodziny kliniki, przeł. P. Pieniążek, Warszawa 1999, s. 12. ; 15. D. Judovitz, Origins of Modernity. Subjectivity and Representations in Descartes, Cambridge University Press, 1988. ; 16. S. Kierkegaard, Choroba na śmierć, przeł. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1995, s. 19. ; 17. S. Kierkegaard, Pojęcie lęku, przeł. A. Djakowska, Warszawa 1996, s. 93-94. ; 18. D. Kolb, Critique of Pure Modernity: Hegel, Heidegger and After, Chicago, London 1986, s. 19. ; 19. L. Kołakowski, Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955-1968, Londyn 1989, t. 3, s. 177. ; 20. A. Kurska, Fragment romantyczny, Wrocław-Warszawa-Kraków 1989, s. 12. ; 21. I. Matuszewski, Słowacki i nowa sztuka, Warszawa 1902, s. 15. ; 22. S. Przybyszewski, Androgyne, Kraków 1900, s. 67. ; 23. S. Przybyszewski, Requiem aeternam, Lwów 1904, s. 13, 64, 34. ; 24. G. Simmel, Jednostka i społeczeństwo w świetle światopoglądu XVIII i XIX wieku, w: tenże, Socjologia, przeł. M. Łukasiewicz, wstęp S. Nowak, Warszawa 1975. ; 25. A. Touraine, Critique de la modernité, Paris 1992.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

63

End page:

80

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: