Object structure

Title:

Znakoświat

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2002)

Creator:

Szahaj, Andrzej

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2002

Description:

21 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Kalaga, Wojciech ; "Mgławice dyskursu" ; Peirce, Charles Sanders ; semiotyka

References:

1. S. Fish, Czy na tych ćwiczeniach jest tekst? przeł. A. Szahaj, „Teksty Drugie" 2000 nr 3.
2. S. Fish, Dowodzenie vs perswazja: dwa modele krytycznej działalności, przeł. K. Abriszewski, „Teksty Drugie" 1999 nr 6.
3. S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, tłum. różni, wybór, wstęp i oprac. A. Szahaj, Kraków 2002.
4. S. Fish, Z uszanowaniem od Autora: Refleksje nad Austinem i Derridą, tłum. K. Abriszewski, „Errgo" 2001 nr 2.
5. W. Kalaga, Mgławice dyskursu, Kraków 2001.
6. J. Mitterer, Tamta strona filozofii, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1996.
7. A. Szahaj, Nie ma niczego poza interpretacją, tako rzecze Stanley Fish, „Errgo" 2001 nr 2.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

103

End page:

111

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: