Object structure

Title:

Znakoświat

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2002)

Creator:

Szahaj, Andrzej

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2002

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Kalaga, Wojciech ; "Mgławice dyskursu" ; Peirce, Charles Sanders ; semiotyka

References:

1. S. Fish, Czy na tych ćwiczeniach jest tekst? przeł. A. Szahaj, „Teksty Drugie" 2000 nr 3. ; 2. S. Fish, Dowodzenie vs perswazja: dwa modele krytycznej działalności, przeł. K. Abriszewski, „Teksty Drugie" 1999 nr 6. ; 3. S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, tłum. różni, wybór, wstęp i oprac. A. Szahaj, Kraków 2002. ; 4. S. Fish, Z uszanowaniem od Autora: Refleksje nad Austinem i Derridą, tłum. K. Abriszewski, „Errgo" 2001 nr 2. ; 5. W. Kalaga, Mgławice dyskursu, Kraków 2001. ; 6. J. Mitterer, Tamta strona filozofii, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1996. ; 7. A. Szahaj, Nie ma niczego poza interpretacją, tako rzecze Stanley Fish, „Errgo" 2001 nr 2.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

103

End page:

111

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: