Object structure

Title:

Jak się dawniej dedykacje pisały

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2002)

Creator:

Markiewicz, Henryk

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2002

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

dedykacja ; piśmiennictwo polskie - XIX w.

References:

1. W. Błachut, O pięknej sztuce dedykacji, „Fakty" 1983 nr 20.
2. A. Czekajewska, Kultura umysłowa Polski XVI w. w świetle listów dedykacyjnych, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej" 1965, Seria A, z. 7.
3. A. Czekajewska, O listach dedykacyjnych w polskiej książce XVI w., „Roczniki Biblioteczne" 1962 z. 1/2.
4. A. Janta-Połczyński, O Lechoniowym zbiorze dedykacji autorskich, w: Losy i ludzie, New York-Londyn 1961, Wrocław 1967.
5. A. Janta-Połczyński, Słowo o dedykacjach, w: Lustra i reflektory, Warszawa 1982.
6. A. Kowalczykowa, Sztuka dedykacji. Z księgozbioru Treterów, „Kultura" 1978 nr 36.
7. J. Lorentowicz, Dedykacja, w: Spojrzenie wstecz, Warszawa 1935.
8. B. Mazurkowa, Literacka rama wydawnicza dzieł Franciszka Dionizego Kniaźnina (na tle porównawczym), Katowice 1993.
9. R. Ocieczek, Sławorodne wizerunki. O wierszowanych listach dedykacyjnych z XVII wieku, Katowice 1982.
10. Sto dedykacji dla Juliusza Wiktora Gomulickiego, Warszawa 1976.
11. J. Tuwim, 90 dedykacji, wybór i oprac. T. Januszewski, Warszawa 1999.
12. K. Wyka, Dedykacje, czyli salon literatury, „Przekrój" 1974 nr 1520.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

216

End page:

229

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego