Object structure

Title:

"Hamlet" Wyspiańskiego. Czytanie, pisanie czyli o wędrowaniu w labiryncie świata

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2002)

Creator:

Popiel, Magdalena

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2002

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Wyspiański, Stanisław (1869-1907) ; "Studium o Hamlecie" ; interpretacja tekstu

References:

1. K. Bartoszyński, Między niewyrażalnością a niepoznawalnością, w: Literatura wobec niewyrażalnego, red. W. Bolecki, E. Kuźma, Warszawa 1998. ; 2. S. Brzozowski, Wyspiański o „Hamlecie", w: tenże, Współczesna powieść i krytyka, red. M. Sroka, wstęp T. Burek, Kraków 1984, s. 317. ; 3. K. Fazan, Dramat myśli w liryce Stanisława Wyspiańskiego, w: Stanisław Wyspiański. Studium artysty, red. E. Miodońska-Brookes, Kraków 1996, s. 97. ; 4. M. Głowiński, Ekspresja i empatia, Kraków 1997. ; 5. M. Głowiński. Labirynt, przestrzeń obcości, w: tenże Mity przebrane, Kraków 1990, s. 200-210. ; 6. J. Kott, „Hamlet" Wyspiańskiego, w: tenże, Szekspir współczesny, Warszawa 1965, s. 409. ; 7. Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla, oprac. L. Płoszewski, M. Rydlowa, t. II, Kraków 1979, s. 96. ; 8. E. Miodońska-Brookes, „Hamlet" Szekspira i Wyspiańskiego, w: Stanisław Wyspiański. Studium artysty, red. E. Miodońska-Brookes, Kraków 1996. ; 9. E. Miodońska-Brookes, Wawel - Akropolis. Studium o dramacie Stanisława Wyspiańskiego, Kraków 1980. ; 10. E. Miodońska-Brookes, „Zdobywaj co dzień Boga i siebie na nowo... " Religijne aspekty dramatów Wyspiańskiego, w: Dramat i teatr religijny w Polsce, red I. Sławińska, W. Kaczmarek, Lublin 1991. ; 11. R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności, w: Osoba w literaturze i komunikacji literackiej, red. E. Balcerzan, W. Bolecki, Warszawa 2000. ; 12. R. Nycz, Tropy „ ja". Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia, w: tenże Język modernizmu, Kraków 1997. ; 13. L. Płoszewski, Uwagi o tekście, w: S. Wyspiański, Dzieła zebrane, red. L. Płoszewski, t. XIII, Kraków 1961, s. 200-201. ; 14. D. Ratajczakowa, W labiryncie..., w: Stanisław Wyspiański. Studium artysty, red. E. Miodońska-Brookes, Kraków 1996, s. 55. ; 15. S. Wyspiański, Hamlet, oprac. M. Prussak, Wrocław 1976, s. 14. ; 16. S. Wyspiański, Wyzwolenie, Kraków 1918, s. 75-76.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

230

End page:

240

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: