Object structure

Title:

Obrona bliskości w prozie Andrzeja Stasiuka

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2002)

Creator:

Witosz, Bożena

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2002

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Stasiuk, Andrzej ; bliskość ; percepcja ; proza polska - 20-21 w.

References:

1. A. Aschenbrenner, Jak możliwa jest sztuka?, tłum. M. Gołaszewska, w: Eidos sztuki, red. M. Gołaszewska, Kraków 1988, s. 13. ; 2. R. Barthes, S/Z, tłum. M.P. Markowski, M. Gołębiowska, Warszawa 1999, s. 91 i nast. ; 3. J. Berger, Sposoby widzenia, tłum. M. Bryl, Poznań 1997, s. 53 i in. ; 4. J.S. Bruner, O gotowości percepcyjnej, w: tenże Poza dostarczone informacje, tłum. B. Mroziak, Warszawa 1978. ; 5. E. Canetti, Sumienie słów, tłum. M. Przybyłowska, I. Krońska, posłowie M. Bieńczyk, Kraków 1999. ; 6. K. Clark, Akt. Studium idealnej formy, tłum. J. Bomba, Warszawa 1998. ; 7. P. Czapliński, Wzniosłe tęsknoty, Kraków 2001, s. 86. ; 8. P. Czapliński, P. Śliwiński, Kontrapunkt, Poznań 1999, s. 98. ; 9. T. Dobrzyńska, Metafora, Wrocław 1984, s. 228-229. ; 10. T. Dobrzyńska, „Mój intymny mały świat" a poetyckie sposoby konceptualizacji. Metafora, w: Osoba w literaturze i komunikacji literackiej, red. E. Balcerzan, W. Bolecki, Warszawa 2000, s.109. ; 11. M. Gołaszewska, Estetyka pięciu zmysłów, Warszawa 1997, s. 124. ; 12. Ph. Hamon, Introduction à l'analyse du descriptif, Paris 1981. ; 13. Ph. Hamon, Ograniczenia dyskursu realistycznego, tłum. Z. Jamrozik, „Pamiętnik Literacki" 1983 z. 1. ; 14. Z. Herbert, Poezje, Warszawa 1988, s. 84-85. ; 15. Y. Hiroshi, Pour une esthétique du troisième sens: l'odorat, w: Pourquoi l'esthétique? Hommage à Mikel Dufrenne, „La Revue d'Esthétique", Paris 1992. ; 16. R. Langacker, Wykłady z gramatyki kognitywnej, red. H. Kardela, Lublin 1995. ; 17. M. Maciejczak, Świat według ciała w fenomenologii percepcji M. Merleau-Ponty'ego, Warszawa 2001, s. 137. ; 18. M.P. Markowski, Anatomia ciekawości, Kraków 1999, s. 78-79. ; 19. M.P. Markowski, Nietzsche. Filozofia interpretacji, Kraków 1997, s. 301-350. ; 20. M.P. Markowski, O kolekcjach, w: tenże Anatomia ciekawości, Kraków 1999, s. 33-52. ; 21. M.P. Markowski, Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza, Gdańsk 1999, s. 170. ; 22. M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris 1945, s. 265, 373. ; 23. M. Merleau-Ponty, Proza świata. Eseje o mowie, wybór, oprac, i wstęp S. Cichowicz, Warszawa 1976, s. 202,225. ; 24. L. Nead, Akt kobiecy, tłum. E. Franus, Poznań 1998, s. 31-37 i in. ; 25. D. Nowacki, Zawód: czytelnik, Kraków 1999, s. 85, 88. ; 26. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków 1995, s. 247-248. ; 27. T. Pękala, Awangarda i ariergarda. Filozofia sztuki nowoczesnej, Lublin 2000, s. 268. ; 28. R. Piętkowa, Funkcje wyrażeń werbalizujących kategorie przestrzenne (na materiale współczesnej poezji polskiej), Katowice 1989. ; 29. R. Piętkowa, Tu i teraz tekstu literackiego - przestrzeń i czas w wymiarze pragmatycznym, w: Kategorie pragmatyczne w tekście literackim, red. E. Stawkowa, Cieszyn 2000. ; 30. K. Stala, Na marginesach rzeczywistości. O paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza, Warszawa 1995, s. 192 i nast. ; 31. M. Stala, Pejzaż człowieka, Kraków 1994, s. 117-118. ; 32. A. Stasiuk, Dziennik okrętowy, w: J. Andruchowycz, A. Stasiuk, Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową, Wołowiec 2000, s. 137. ; 33. A. Stasiuk, Dukla, Czarne 1997, s. 27-28. ; 34. A. Stasiuk, Janek, w: tenże Opowieści galicyjskie, Czarne, s. 26. ; 35. A. Stasiuk, Nadia, w: tenże Przez rzekę, Czarne 1998, s. 24. ; 36. A. Stasiuk, Pościg, w: tenże, Przez rzekę, Czarne 1998, s. 104. ; 37. A. Stasiuk, Świadectwa, „Teksty Drugie" 1996 nr 5, s. 119. ; 38. K. Termińska, Sensualizm w prozie Jarosława Iwaszkiewicza. Hermeneutyka i składnia, Katowice 1988, s. 67. ; 39. W. Welsch, Estetyka poza estetyką. O znaczeniu estetyki w czasach współczesnych i nowej formie dyscypliny, tłum. K. Zamiara, w: Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, cz. 1, red. A. Zeidler-Janiszewska, Poznań 1998, s. 92-93. ; 40. B. Witosz, Kobieta w literaturze. Tekstowe wizualizacje od fin de siècle'u do końca XX wieku, Katowice 2001. ; 41. B. Witosz, Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji, Katowice 1997.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

129

End page:

140

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: