Object structure

Title:

O pragnieniu empatii w prozie polskiej końca XX wieku

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2002)

Creator:

Łebkowska, Anna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2002

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

empatia ; podmiot ; Inny ; proza polska - 20 w.

References:

1. J. Baczak, Zapiski z nocnych dyżurów, Kraków 1997. ; 2. K. Bartoszyński, Powieść w świecie literackości, Warszawa 1991. ; 3. M. Bieńczyk, Tworki, Warszawa 1999, s. 194. ; 4. E. Canetti, Sumienie słów: Eseje, przeł. M. Przybyłowska, I. Krońska, post. M. Bieńczyk, Kraków 1999, s. 320. ; 5. W. Chmielewski, Imię Soni. Rozmowa z Markiem Bieńczykiem autorem powieści „Tworki", „Rzeczpospolita" - Gazeta Plus Minus 1999 nr 159, s. 5. ; 6. D. Cohn, Transparent Minds. Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction, Princeton 1978. ; 7. M.H. Davis, Empatia. O umiejętności współodczuwania, tłum. J. Kubiak, Gdańsk 2001. ; 8. I. Filipiak, Niebieska menażeria, Warszawa 1997, s. 160. ; 9. I. Filipiak, Twórcze pisanie dla młodych panien, Warszawa 1999. ; 10. M. Głowiński, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej, Kraków 1997. ; 11. M. Głowiński, Powieść młodopolska, Wrocław 1969. ; 12. H. Grynberg, Szkoła opowiadania, w: Lekcja pisania, Wyd. Czarne 1998, s. 70. ; 13. M. Leciński, „Likwidacja przewagi". Empatia i praca żałoby w „Tworkach" Marka Bieńczyka, „Teksty Drugie" 2001 nr 1. ; 14. E. Levinas, Inaczej niż być lub ponad istotą, tłum. P. Mrówczyński, Warszawa 2000, s. 154. ; 15. H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984, s. 89. ; 16. Cz. Miłosz, Prywatne obowiązki, Paryż 1972, s. 145. ; 17. W. Odojewski, Oksana, Warszawa 1999, s. 230. ; 18. J. Rembowski, Empatia, Warszawa 1989. ; 19. Z. Rudzka, Białe klisze, Izabelin 1997, s. 127. ; 20. Sztuka patrzenia. Z Julią Hartwig rozmawiają K. Janowska i P. Mucharski. „Tygodnik Powszechny" 2001 nr 33. ; 21. O. Tokarczuk, Dom dzienny, dom nocny, Wałbrzych 1998, s. 71. ; 22. O. Tokarczuk, Lalka i perła, Kraków 2001. ; 23. O. Tokarczuk, Logofilia, czyli pewien stan ducha. Kilka pośrednich odpowiedzi na pytanie, czy pisania można się nauczyć, w: Lekcja pisania, Wyd. Czarne 1998, s. 160. ; 24. W. Tomasik, Od Bally'ego do Banfield (i dalej). Sześć rozpraw o „mowie pozornie zależnej", Bydgoszcz 1992, s. 47. ; 25. M. Wolny, Słowo w akcji. Rozmowa z Markiem Bieńczykiem, literackim laureatem Paszportu „Polityki", „Polityka" 2000 nr 5, s. 4.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

155

End page:

170

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: