Object structure

Title:

Ku ciału post - ludzkiemu. O młodej poezji i nowej rzeczywistości

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2002)

Creator:

Badzioch-Bryła, Bogusława

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2002

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. M. Bakke, Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności, Poznań 2000, s. 162-163. ; 2. J. Baudrillard, Precesja symulakrów, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1997, s. 176-177. ; 3. A. Błaszczyk, Przestrzeń w wymiarze wirtualnym, w: Przestrzenie, miejsca, wędrówki: przestrzenie w badaniach kulturowych i literackich, red. P. Kowalski, Opole 2001, s. 73-74. ; 4. J. Brach-Czaina, Gęstość, tłok, miasto, „Res Publica Nowa" 2002 nr 2, s. 54-58. ; 5. A. Ćwikieł, Metafora cyborga - ciało przyszłości, „Kultura Współczesna" 2000 nr 1-2 (23-24), s. 161. ; 6. D. De Kerckhove, Powłoka kultury: odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, przeł. W. Sikorski, R Nowakowski, Warszawa 1996, s. 195. ; 7. U. Eco, Semiologia życia codziennego, przeł. J. Ugniewska i P. Salwa, Warszawa 1999, s. 174. ; 8. A. Gromkowska, Tożsamość w cyber-przestrzeni - (re)konstrukcje i (re)prezentacje, „Kultura Współczesna" 1999 nr 3 (21), s. 37. ; 9. G. Kateb, Poznawani i obserwowani, „Res Publica Nowa" 2002 nr 2, s. 35-49. ; 10. A. Kępińska, Ciało post-ludzkie, „Kultura Współczesna" 2000 nr 1-2 (23-24), s. 144-152. ; 11. R.W. Kluszczyński, Ontologiczne transgresje: sztuka pomiędzy rzeczywistością realną a wirtualną, „Kultura Współczesna" 2000 nr 1/2 (23-24), s. 192-194. ; 12. P. Krajewski, Od reprodukcji mechanicznej do genetycznej, w: Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, red. K. Wilkoszewska, Kraków 1999, s. 242. ; 13. A. Paluch, Wizerunek nasz, czyli ciało na scenie ponowoczesności, w: Transformacja, ponowoczesność wokół nas i w nas, red. A. Paluch, Wrocław 1999, s. 129. ; 14. W. Welsch, Sztuczne raje? Rozważania o świecie mediów elektronicznych i o innych światach, w: Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha. Część I, red. A. Zeidler-Janiszewska, Poznań 1998, s. 185,186. ; 15. K. Wilkoszewska, Estetyki nowych mediów, w: Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, red. K. Wilkoszewska, Kraków 1999, s. 22-23.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

42

End page:

57

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: