Object

Title: Romantyczne silvae rerum. O Cypriana Norwida notatnikach i albumach

Creator:

Chlebowski, Piotr

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2002)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. „Całość" w twórczości Norwida, pod red. J. Puzyniny i J. Teleżyńskiej, Warszawa 1992.
2. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000 s. 243.
3. G. Halkiewicz-Sojak, Wobec tajemnicy i prawdy. O Norwidowskich obrazach „całości", Wrocław 1998.
4. J.I. Kraszewski, Kartki z podróży 1858-1864 roku. Warszawa 1874, s. 316-317.
5. M. Korolko, „Sylwa" jako prototyp eseju, w tegoż: Andrzej Frycz Modrzewski. Humanista, pisarz, Warszawa 1978, s. 148-162.
6. G. de Nerval, Voyage de Orient, 2 vol. Paris 1851.
7. R. Nycz, Sylwy współczesne, Kraków 1996, s. 155-156.
8. Z. Przesmycki, Przypisy wydawcy, w: Cypriana Norwida pisma zebrane, tom A, cz. II. Kraków 1911, s. 769.
9. Z. Przesmycki, Przypisy wydawcy, w: Cypriana Norwida pisma zebrane, tom F: Pism prozą dział drugi: o sztuce i literaturze, wstęp W. Borowego, Warszawa-Kraków 1911 (recte: 1946), s. 420.
10. C. Norwid, Pisma wszystkie, t. 1-11, oprac. J.W. Gomulicki, Warszawa 1971-1976.
11. S. Skwarczyńska, Kariera literacka form rodzajowych bloku silva, w taż: Wokół teatru i literatury, Studia i szkice, Warszawa 1970, s. 185.
12. W. Szturc, Zasady antropologii kulturowej Cypriana K. Norwida (o notatkach poety), w tegoż: O obrotach sfer romantycznych. Studia o ideach i wyobraźni, Bydgoszcz-Kraków 1997, s. 139-147.
13. M. Troszyński, Raptularz jako dzieło literackie, w: J. Słowacki Raptularz 1843-1849, oprac, tenże, Warszawa 1996, s. IX.
14. M. Zachara, Sylwy - dokument szlacheckiej kultury umysłowej w XVII, w: Z dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII wieku, pod red. H. Dziechcińskiej, Wrocław 1990, s. 197-219.
15. M. Zachara, Twórca - odbiorca sylw szlacheckich w XVII wieku, w: Publiczność literacka i teatralna w dawnej Polsce, pod red. H. Dziechcińskiej, Warszawa-Łódź 1985, s. 117-129.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

167

End page:

179

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:56426 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Sep 23, 2015

Number of object content hits:

252

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/70725

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information