Object structure

Title:

Detektyw jako artysta romantyczny

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2002)

Creator:

Kiślak, Elżbieta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2002

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. W.H. Auden, Edgar Allan Poe, przeł. P. Kołyszko, z tomu: Przedmowy i posłowia, w: Ręka farbiarza i inne eseje, Warszawa 1988, s. 502.
2. S. Barańczak, Poetyka polskiej powieści kryminalnej, „Teksty" 1973 nr 6.
3. Ch. Baudelaire, Malarz życia współczesnego, przeł. J. Guze, Gdańsk 1998, s. 23.
4. Ch. Baudelaire, Sztuka romantyczna. Dzienniki poufne, przeł. A. Kijowski, Warszawa 1971.
5. W. Benjamin, Paryż II Cesarstwa według Baudelaire'a, w: Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, przeł. H. Orłowski, Poznań 1996.
6. A. Camus, Człowiek zbuntowany, przeł. J. Guze, Kraków 1991, s. 55.
7. R. Daniel, Poe's Detective God, „Furioso" VI Summer 1951.
8. T.S. Eliot, Od Poe'a do Vale'ry'ego, przeł. M. Niemojowska, w: Szkice krytyczne, Warszawa 1972, s. 108.
9. F. Faleński, Edgar Allan Poe i jego nowele, „Biblioteka Warszawska" 1861 nr 4, s. 42.
10. E. i J. de Goncourt, Dziennik. Pamiętniki z życia literackiego, wybór i przekład J. Guze, Warszawa 1988, s. 48.
11. W. Haas, Teologia w powieści kryminalnej, przeł. W. Bialik, „Teksty" 1973 nr 6, s. 89.
12. H. Heissenbüttel, Reguły gry powieści kryminalnej, przeł. W. Bialik, „Teksty" 1973 nr 6, s. 49.
13. J.K. Huysmans, Na wspak, przeł. J. Rogoziński, Warszawa 1976, s. 243.
14. J.T. Irwin, The Mystery to a Solution. Poe, Borges and the Analytic Detective Story, Baltimore 1996, s. 1 i in.
15. K. Irzykowski, Słoń wśród porcelany. Lżejszy kaliber, Kraków 1976, s. 510.
16. B. Johnson, The Frame of Reference: Poe, Lacan, Derrida, w: Critical Difference, Baltimore 1980.
17. R. Kempf, Dandies. Baudelaire et Cie, Paris 1977, s. 9.
18. F. Lyry, Edgar Allan Poe, Warszawa 1973.
19. M. Maciejewski, Narodziny powieści poetyckiej w Polsce, Wrocław 1970.
20. E.A. Poe, Opowiadania, t. 1, przeł. St. Wyrzykowski, Warszawa 1956.
21. R. Queneau, Poe i „Analiza", przeł. M. Ochab, „Literatura na Świecie" 2000 nr 6.
22. J. Starobinski, Kominy i dzwonnice, przeł. T. Stróżyński, w: Szkoła Genewska w krytyce. Antologia, Warszawa 1998, s. 340.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

196

End page:

204

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund