Object

Title: Dramatyczne gry w podmiot

Creator:

Ruta-Rutkowska, Krystyna

Date issued/created:

1999

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (1999)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. B. Banasiak, Destrukcja przedstawienia we współczesnej filozofii francuskiej, „Colloquia Communia" 1988 nr 1-3, s. 13.
2. R. Barthes, S/Z, Paris 1970, s. 16-17.
3. R. Barthes, Teoria tekstu, przeł. A. Milecki, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą, oprac. H. Markiewicz, t. 4, cz. 2, Kraków 1992, s. 206.
4. J. Ciechowicz, Mickiewicz w badaniach teatrologicznych, „Dialog" 1998 nr 5, s. 119-120.
5. G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, przeł. K. Matuszewski, „Colloquia Communia" 1988 nr 1-3, s. 191.
6. T. Drewnowski, W walce o oddech. O pisarstwie Tadeusza Różewicza, Warszawa 1990.
7. H. Filipowicz, Tadeusza Różewicza trylogia postmodernistyczna, „Dialog" 1991 nr 10, s. 87.
8. E. Kasperski, Epitafium dla podmiotu? Przyczynek do antropologii literatury, w: Kryzys czy przełom. Studia z teorii i historii literatury, pod red. M. Lubelskiej i A. Łebkowskiej, Kraków 1994, s. 155.
9. A. Krajewska, Dramat niemożliwego dramatu, w: Od symbolizmu do post-teatru, pod red. E. Wąchockiej, Warszawa 1996.
10. A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa 1990.
11. E. Kuźma, Język jako podmiot współczesnej literatury, w: Z problemów podmiotowości w literaturze polskiej XX wieku, pod red. M. Lalaka, Szczecin 1993.
12. B. Leśmian, Skrzypek Opętany, oprac, i wstęp R. H. Stone, Warszawa 1985.
13. J.F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna, przeł. M. Kowalska i J. Migasiński, Warszawa 1997.
14. M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław 1979, s. 288.
15. E. Miodońska-Brookes, Studia o kompozycji dramatów Stanisława Wyspiańskiego, Wrocław 1972, s. 116.
16. R. Nycz, Tropy „ja". Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia, „Teksty Drugie" 1994 nr 2, s. 7.
17. O dramacie. Od Arystotelesa do Goethego, pod red. E. Udalskiej, Warszawa 1989.
18. K. Okopień, Podmiot, czyli podrzutek, Warszawa 1997.
19. A. Okopień-Sławińska, Relacje osobowe w literackiej komunikacji, w: Problemy teorii literatury, wybór H. Markiewicza, seria 2, Wrocław 1987.
20. A. Okopień-Sławińska, Semantyka „ja"literackiego , Ja" tekstowe wobec „ja" twórcy, w: Teoretycznoliterackie tematy i problemy, pod red. J . Sławińskiego, Wrocław 1986.
21. M. Piwińska, Złe wychowanie. Fragmenty romantycznej biografii, Warszawa 1981, s. 91.
22. T. Pyzik, Postać w dramacie. Obraz człowieka w dramaturgii amerykańskiej, Katowice 1986, s. 147.
23. R. Rorty, Prywatna ironia i nadzieja liberałów, przeł. E. Nowotka, „Twórczość" 1992 nr 12.
24. M. Schmeling, Métathéâtre et intertexte /aspects du théâtre dans le théâtre, Paris 1982.
25. I. Sławińska, Główne problemy struktury dramatu, w: Problemy teorii dramatu i teatru, wybór J. Deglera, Wrocław 1988, s. 32.
26. I. Sławińska, Teatr w myśli współczesnej, Warszawa 1990.
27. J.L. Styana, Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce, przeł. M. Sugiera, Wrocław 1997.
28. M. Sugiera, Dramaturgia Sławomira Mrożka, Kraków 1996.
29. P. Szondi, Teoria nowoczesnego dramatu, przeł. E. Misiołek, Warszawa 1976.
30. S. Świontek, Dialog, dramat, metateatr (z problemów teorii tekstu dramatycznego), Łódź 1990, s. 129.
31. A. Ubersfeld, Lire le théâtre III. Le dialogue de théâtre, Paris 1996, s. 11.
32. E. Wąchocka, Autorskie „ja" w dramaturgii Tadeusza Różewicza, w: Zobaczyć poetę, pod red. E. Guderian-Czaplińskiej i E. Kalemby-Kasprzak, Poznań 1993, s. 24.
33. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, Funkcje didaskaliów w dramacie młodopolskim, „Pamiętnik Literacki" 1970 z. 3.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

31

End page:

48

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59126 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Jul 7, 2016

Number of object content hits:

129

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/70813

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Ruta-Rutkowska K. - Dramatyczne gry w podmiot Dec 20, 2018

This page uses 'cookies'. More information