Object structure

Title:

"Kościół międzyludzki" w "Ślubie" Witolda Gombrowicza

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (1999)

Creator:

Masłowski, Michał

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais'go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, przekł. A. i A. Goreniowie, Kraków 1975.
2. J. Błoński, "Ślub" jako tragedia psychoanalityczna, w: Forma, śmiech i rzeczy ostateczne, Kraków 1994, s. 113-140.
3. B. Brecht, Les Ecrits sur le théâtre, Paryż 1963, s. 152 i in.
4. B. Dort, Etude comparée de trois états d'un texte dramatique de Brecht [Galilée], w: Les Voies de la création théâtrale, t. 3, Paryż 1972, s. 109-258.
5. R. Fieguth, Słowo, sacrum i władza. Komentarze do ,Ślubu" Gombrowicza i jego tradycji romantycznych, „Teksty Drugie" 1995 nr 1, s. 18-30.
6. M. Głowiński, Komentarze do „Ślubu", w: Gombrowicz i krytycy, pod red. Z. Łapińskiego, Kraków 1984.
7. W. Gombrowicz, Dzieła zebrane, t. 6-8: Dziennik, t. 2 (7), Paryż 1971, s. 148-149.
8. W. Gombrowicz, Ślub, w: Iwona, Ślub, Operetka, Historia, Kraków 1994, s. 99.
9. J. Kott, „Król Lear" lub „Ostatnia gra", w: Szekspir współczesny, Kraków 1990.
10. A. Lemaire, Jacques Lacan, Bruxelles 1977.
11. M. Luter, De servo arbitrio, 1525.
12. M. Masłowski, La structure initiatiwue des „Aleux"d'Adam Mickiewicz, „Revue des études slaves" 1985, LVII/3, s. 421-445.
13. Cz. Miłosz, Historia literatury polskiej, przeł. M. Tarnowska, Kraków 1993, s. 496.
14. Cz. Miłosz, Prywatne obowiązki, Paryż 1980.
15. Cz. Miłosz, Ziemia Ulro, Paryż 1980, s. 41.
16. Próby zapisu, „Dialog" 1992 nr 4, s. 95-107.
17. P. Ricoeur, La symbolique du mal, Paryż 1960, s. 145-150.
18. P. Ricoeur, Théorie de l'action, w: Du texte à l'action. Essais d'herméneutique II, Paryż 1986.
19. K. Trybuś, Dramat romantyczny i romantyczne marzenie o epopei, w: Dramat i teatr romantyczny, pod red. D. Ratajczak, Wrocław 1992, s. 45-62.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

175

End page:

187

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund