Object

Planned object

Title: Maria Renata Mayenowa

Creator:

Instytut Badań Literackich

Date issued/created:

1990

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (1990)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. Bibliografia prac Marii Renaty Mayenowej, oprac. J. Czachowska, Warszawa 1980. ; 2. R. Kapłanowa [M. R. Mayenowa], W sprawie tendencji w powieści realistycznej, Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu, Wilno 1937. ; 3. Ludzie Oświecenia o języku i stylu, t. I-III, red. M. R. Mayenowa, oprac. Z. Florczak i L. Pszczołowska, Warszawa 1957-1958. ; 4. M. R. Mayenowa, Expressions guillemetées: contribution à l'étude de la sémantique du texte poètique, w: To honor Roman Jakobson, vol. 2, The Hague 1967. ; 5. M. R. Mayenowa, Józef Mroziński w dziejach językoznawstwa, w: Józef Mroziński, Dzieła wszystkie, t. I-II, do druku przygotowała Z. Florczak, Wrocław 1986-1987. ; 6. M. R. Mayenowa, Kłopoty współczesnej poetyki, w: Problemy wiedzy o kulturze, red. M. Hopfinger, A. Brodzka i J. Lalewicz, Wrocław 1986. ; 7. M. R. Mayenowa, Miejsce dziesięciozgłoskowca w literaturze XVI wieku, w: Europejskie związki literatury polskiej, Warszawa 1969. ; 8. M. R. Mayenowa, Możliwości i niebezpieczeństwa metod matematycznych w poetyce, w: Poetyka i matematyka, red. M. R. Mayenowa, Warszawa 1965. ; 9. M. R. Mayenowa, O języku poezji Jana Kochanowskiego, Kraków 1983. ; 10. M. R. Mayenowa, O kilku staropolskich formach ekspresywnych, "Pamiętnik Literacki" 1966, z. 4. ; 11. M. R. Mayenowa, O matematyzacji lingwistyki, w: "Podstawowe problemy współczesnej techniki", t. XII, Warszawa 1967. ; 12. M. R. Mayenowa, O niektórych cechach struktury głoskowej tonizmu, w: Prace z poetyki poświęcone VI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów, Wrocław 1968. ; 13. M. R. Mayenowa, O potrzebie rozróżniania znaczenia i informacji, w: Rozprawy Filozoficzne, Toruń 1969. ; 14. M. R. Mayenowa, O sztuce czytania wierszy, Warszawa 1963. ; 15. M. R. Mayenowa, O współzależności rozwoju języka literackiego i form literackich, "Nauka Polska" 1959 nr 2. ; 16. M. R. Mayenowa, Poetyka opisowa. Opis utworu literackiego, Warszawa 1949. ; 17. M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, wyd. I — Wrocław 1974, wyd. II (uzupełnione i poprawione) — Wrocław 1979. ; 18. M. R. Mayenowa, Pojęcie języka poetyckiego i pojęcie stylu, w: Z zagadnień języka artystycznego. Materiały I Konferencji Naukowej poświęconej problematyce języka literatury [...], Kraków 1977 (Zeszyty Naukowe UJ nr 457. Prace językoznawcze, nr 54). ; 19. M. R. Mayenowa, Próba eksplikacji wyrazu "przecież", w: "Pamiętnik Literacki" 1983, z. 2. ; 20. M. R. Mayenowa, Roman Jakobson — uczony i człowiek, w: Roman Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka t. I-II, Warszawa 1989. ; 21. M. R. Mayenowa, Słownik w warsztacie literaturoznawcy, w: Tekst. Język. Poetyka, red. M. R. Mayenowa, Wrocław 1978. ; 22. M. R. Mayenowa, Spójność tekstu a postawa odbiorcy, w: O spójności tekstu, red. M. R. Mayenowa, Wrocław 1971. ; 23. M. R. Mayenowa, Structural Thought in Poland, w: "Russian Literature" XIII, 1983. ; 24. M. R. Mayenowa, Stylistyczna motywacja polskiego tonizmu, "Prace Filologiczne", t. XIII, Warszawa 1965, cz. 4. ; 25. M. R. Mayenowa, Teoria języka i poezji na terenie romańskim (G. Vico i J. J. Rousseau), w: Język i poezja. Z dziejów świadomości XVIII wieku, Wrocław 1970. ; 26. M. R. Mayenowa, Teoria tekstu a tradycyjne zagadnienia poetyki, w: Tekst i język. Problemy semantyczne, red. M. R. Mayenowa, Wrocław 1974. ; 27. M. R. Mayenowa, Teoria trzech stylów a możliwości rozwoju form literackich. Prace z poetyki poświęcone VI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów, red. M. R. Mayenowa i J. Sławiński, Wrocław 1968. ; 28. M. R. Mayenowa, Trochę polemiki: w obronie granic metafory, w: Studia o tropach I, red. T. Dobrzyńska, Wrocław 1988. ; 29. M. R. Mayenowa, W sprawie problematyki stylistycznej staropolszczyzny, w: Odrodzenie w Polsce, t. III: Historia języka, cz. 2, red. M. R. Mayenowa i Z. Klemensiewicz, Warszawa 1962. ; 30. M. R. Mayenowa, Wersologia Franciszka Siedleckiego i jej założenia teoretyczne, w: Franciszek Siedlecki, Pisma, zeb. i oprac. M. R. Mayenowa i S. Żółkiewski, Warszawa 1989. ; 31. M. R. Mayenowa, Z zagadnień semantyki form wierszowanych, w: Metryka słowiańska, red. Z. Kopczyńska i L. Pszczołowska, Wrocław 1971. ; 32. M. R. Mayenowa, Zbigniewa Morsztyna "Emblema" 102: Próba ujawnienia znaczeń, w: For Wiktor Weintraub. Essays in Polish Literature, Language and History, The Hague-Paris 1975. ; 33. M. R. Mayenowa, Z. Kopczyńska, Miejsce nauki o wierszu w literaturoznawstwie, w: Z polskich studiów slawistycznych, red. S. Fiszman, Warszawa 1958. ; 34. M. R. Mayenowa, A. Werpachowska, O sentencji jako początku utworu lirycznego, w: Teoria tekstu, red. T. Dobrzyńska, Wrocław 1986. ; 35. Odrodzenie w Polsce, t. III: Historia języka, cz. 2, red. M. R. Mayenowa i Z. Klemensiewicz, Warszawa 1962. ; 36. O spójności tekstu, red. M. R. Mayenowa, Wrocław 1971. ; 37. Pochodzenie polskiego języka literackiego, Studia Staropolskie, t. III, Wrocław 1956. ; 38. Poetics — Poetyka — Poetika, t. I, Warszawa 1961; t. II, The Hague — Warszawa 1966. ; 39. Praska szkoła strukturalna w latach 1926—1948. Wybór materiałów, red. M. R. Mayenowa, przeł. i koment. opatrzył W. Górny, Warszawa 1966. ; 40. Recherches sur les systèmes signifiants, The Hague 1973. ; 41. Rosyjska szkoła stylistyki, wyb. tekstów i opracowanie M. R. Mayenowa i Z. Saloni, Warszawa 1970. ; 42. Semantyka tekstu i języka, red. M. R. Mayenowa, Wrocław 1976. ; 43. Semiotyka i struktura tekstu, red. M. R. Mayenowa, Wrocław 1973. ; 44. Sign — Language — Culture, The Hague 1970. ; 45. Studia i materiały do perspektywicznego planu rozwoju nauki polskiej, PAN Ośrodek Planowania i Koordynacji Badań Naukowych, z. 10, Warszawa 1967. ; 46. Studia stylistyczne K. Vosslera i L. Spitzera, wyb. i oprac. M. R. Mayenowa i R. Handke, Warszawa 1972. ; 47. Stylistyka Bally'ego. Wybór tekstów, red. M. R. Mayenowa, przeł. i przyp. U. Dąbska-Prokop, Warszawa 1966. ; 48. Tekst. Język. Poetyka, red. M. R. Mayenowa, Wrocław 1978. ; 49. Tekst i język. Problemy semantyczne, red. M. R. Mayenowa, Wrocław 1974. ; 50. Tekst i zdanie, red. T. Dobrzyńska i E. Janus, Wrocław 1983. ; 51. T. Todorov, Poetyka; M. R. Mayenowa, O perspektywie poetyki inaczej, Warszawa 1984. ; 52. Walka o język w literaturze staropolskiej, red. M. R. Mayenowa, zestawienie bibliograficzne wykonały: B. Otwinowska, L. Pszczołowska, J. Puzynina, wyd. I — Warszawa 1953. ; 53. Wypowiedzi o języku i stylu w okresie staropolskim, red. M. R. Mayenowa, oprac: t. I — B. Otwinowska i J. Puzynina, t. II — J.Puzynina, Wrocław 1963.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

149

End page:

159

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information