Object

Planned object

Title: Poezja jako samopoczucie (pokolenie '76)

Creator:

Balcerzan, Edward

Date issued/created:

1990

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (1990)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. E. Balcerzan, Poezja jako "rzecz wyobraźni". Z dziejów pewnej ideologii artystycznej, "Pamiętnik Literacki", R. LXXVI, 1985, z. 3, s. 95-121. ; 2. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939—1965. Część I: Strategie liryczne, Warszawa 1982, s. 192-198, 255-256. ; 3. W. Banach, Pole rażenia, Gdańsk—Bydgoszcz 1978, s. 81. ; 4. W. Banach, Symultana, Gdańsk-Bydgoszcz 1981, s. 52. ; 5. R. Bąk, ballada o nocnym sklepie [maszynopis], wiersz prezentowany przez autora w poznańskiej gazecie mówionej "Struktury Trzecie", nr 3, dnia 13 maja 1987. ; 6. R. Bąk, ulica gdzie sprzedają zapałki, Poznań 1985, s. 108. ; 7. U. Benka, Nic, Kraków 1983, s. 14-16. ; 8. R. Chojnacki, Z pozoru cisza, Poznań 1980, s. 29. ; 9. M. Fleischer, Die polnische Lyrik von 1945 bis 1985. Entwicklung — Generationenfolge — Periodisation, Essen 1986, s. 299—370. ; 10. W. Gawłowski, Z pewnej przepowiedni, w: idem, Przypisy do przepowiedni, Kalisz 1985, s. 8. ; 11. M. Janion, To jest klasycyzm tragiczny, w: R. Przybylski, To jest klasycyzm, Warszawa 1978, s. 5—12. ; 12. A. Janko, Kroniki na rany, Gdańsk 1989, s. 7. ; 13. T. Jastrun, Dwie strony medalu, w: idem, Kropla, kropla, Kraków 1985, s. 63. ; 14. T. Jastrun, Milczenie, w: idem, Kropla, kropla, Kraków 1985, s. 65. ; 15. T. Jastrun, Pałac w Oborach, w: idem, Kropla, kropla, Kraków 1985, s. 53. ; 16. T. Jastrun, Róża, w: idem, Kropla, kropla, Kraków 1985, s. 10. ; 17. A. Jurewicz, Nie strzelajcie do Beatlesów, Gdańsk 1983, s. 64. ; 18. K. Lisowski, Pewne kręgi mistyków, Kraków 1982, s. 33. ; 19. J. Łukasiewicz, Z problematyki poezji politycznej lat siedemdziesiątych, Literatura źle obecna (Rekonesans), Londyn 1984, s. 51—65. ; 20. Z. Machej, Kiedy dogasał ogień, w: idem, Śpiąca Muza, Oficyna Literacka 1988, [brak miejsca wydania], s. 38. ; 21. B. Maj, Zagłada Świętego Miasta, Londyn 1986, s. 47. ; 22. Cz. Markiewicz, Modlitwa oszukanych, Warszawa 1978. ; 23. A. Okopień-Sławińska, Semantyka wypowiedzi poetyckiej. (Preliminaria), Wrocław 1985, s. 86. ; 24. A. Pawlak, ***, Bydgoszcz 1984, s. 31. ; 25. A. Pawlak, Zmierzch i grypsy, w: idem, ***, Bydgoszcz 1984. ; 26. "Poezja" 1976, nr 9, s. 58. ; 27. J. Polkowski, Ob. Jan Polkowski — uzasadnienie istnienia, w: idem, To nie jest poezja, Warszawa 1980, s. 43. ; 28. J. Polkowski, PAP donosi, w: idem, To nie jest poezja, Warszawa 1980, s. 34. ; 29. M. P. Prus, Już nic nie będzie, "Zeszyty Literackie" 1985, nr 9, s. 58. ; 30. T. Różewicz, Poezje zebrane, Wrocław 1971, s. 462. ; 31. J. Sławiński, Próba porządkowania doświadczeń. Nowatorskie przedsięwzięcia poezji polskiej w latach ostatnich, w: Z problemów literatury polskiej XX wieku, t. 3: Literatura Polski Ludowej, red. A. Brodzka, Z. Żabicki, Warszawa 1965, s. 262—277. ; 32. J. Sławiński, Rzut oka na ewolucję poezji polskiej w latach 1956—1980, "Almanach Humanistyczny", Warszawa 1989, nr 11, s. 12-16. ; 33. Ks. J. Sochoń, Przedmowa, w: Spalony raj. Antologia młodej poezji religijnej, oprac. ks. J. Sochoń, Warszawa 1986, s. 15. ; 34. M. Stala, Wygasły splot słońca, w: W stronę wiersza. Interpretacje poezji najnowszej, oprac. i red. L. Topp, Warszawa 1984, s. 73—87. ; 35. "Tygodnik Powszechny" 1983, nr 3. ; 36. W stronę wiersza. Interpretacje poezji najnowszej, oprac. i red. L. Topp, Warszawa 1984, s. 7. ; 37. W. Wirpsza, Polaku, kim jesteś, Warszawa 1978 [maszynopis powielony], s. 4, 5, 113. ; 38. "Zeszyty Literackie" 1983, nr 3, s. 55.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

25

End page:

45

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information