Object

Planned object

Title: Poezja jako samopoczucie (pokolenie '76)

Creator:

Balcerzan, Edward

Date issued/created:

1990

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (1990)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. E. Balcerzan, Poezja jako "rzecz wyobraźni". Z dziejów pewnej ideologii artystycznej, "Pamiętnik Literacki", R. LXXVI, 1985, z. 3, s. 95-121.
2. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939—1965. Część I: Strategie liryczne, Warszawa 1982, s. 192-198, 255-256.
3. W. Banach, Pole rażenia, Gdańsk—Bydgoszcz 1978, s. 81.
4. W. Banach, Symultana, Gdańsk-Bydgoszcz 1981, s. 52.
5. R. Bąk, ballada o nocnym sklepie [maszynopis], wiersz prezentowany przez autora w poznańskiej gazecie mówionej "Struktury Trzecie", nr 3, dnia 13 maja 1987.
6. R. Bąk, ulica gdzie sprzedają zapałki, Poznań 1985, s. 108.
7. U. Benka, Nic, Kraków 1983, s. 14-16.
8. R. Chojnacki, Z pozoru cisza, Poznań 1980, s. 29.
9. M. Fleischer, Die polnische Lyrik von 1945 bis 1985. Entwicklung — Generationenfolge — Periodisation, Essen 1986, s. 299—370.
10. W. Gawłowski, Z pewnej przepowiedni, w: idem, Przypisy do przepowiedni, Kalisz 1985, s. 8.
11. M. Janion, To jest klasycyzm tragiczny, w: R. Przybylski, To jest klasycyzm, Warszawa 1978, s. 5—12.
12. A. Janko, Kroniki na rany, Gdańsk 1989, s. 7.
13. T. Jastrun, Dwie strony medalu, w: idem, Kropla, kropla, Kraków 1985, s. 63.
14. T. Jastrun, Milczenie, w: idem, Kropla, kropla, Kraków 1985, s. 65.
15. T. Jastrun, Pałac w Oborach, w: idem, Kropla, kropla, Kraków 1985, s. 53.
16. T. Jastrun, Róża, w: idem, Kropla, kropla, Kraków 1985, s. 10.
17. A. Jurewicz, Nie strzelajcie do Beatlesów, Gdańsk 1983, s. 64.
18. K. Lisowski, Pewne kręgi mistyków, Kraków 1982, s. 33.
19. J. Łukasiewicz, Z problematyki poezji politycznej lat siedemdziesiątych, Literatura źle obecna (Rekonesans), Londyn 1984, s. 51—65.
20. Z. Machej, Kiedy dogasał ogień, w: idem, Śpiąca Muza, Oficyna Literacka 1988, [brak miejsca wydania], s. 38.
21. B. Maj, Zagłada Świętego Miasta, Londyn 1986, s. 47.
22. Cz. Markiewicz, Modlitwa oszukanych, Warszawa 1978.
23. A. Okopień-Sławińska, Semantyka wypowiedzi poetyckiej. (Preliminaria), Wrocław 1985, s. 86.
24. A. Pawlak, ***, Bydgoszcz 1984, s. 31.
25. A. Pawlak, Zmierzch i grypsy, w: idem, ***, Bydgoszcz 1984.
26. "Poezja" 1976, nr 9, s. 58.
27. J. Polkowski, Ob. Jan Polkowski — uzasadnienie istnienia, w: idem, To nie jest poezja, Warszawa 1980, s. 43.
28. J. Polkowski, PAP donosi, w: idem, To nie jest poezja, Warszawa 1980, s. 34.
29. M. P. Prus, Już nic nie będzie, "Zeszyty Literackie" 1985, nr 9, s. 58.
30. T. Różewicz, Poezje zebrane, Wrocław 1971, s. 462.
31. J. Sławiński, Próba porządkowania doświadczeń. Nowatorskie przedsięwzięcia poezji polskiej w latach ostatnich, w: Z problemów literatury polskiej XX wieku, t. 3: Literatura Polski Ludowej, red. A. Brodzka, Z. Żabicki, Warszawa 1965, s. 262—277.
32. J. Sławiński, Rzut oka na ewolucję poezji polskiej w latach 1956—1980, "Almanach Humanistyczny", Warszawa 1989, nr 11, s. 12-16.
33. Ks. J. Sochoń, Przedmowa, w: Spalony raj. Antologia młodej poezji religijnej, oprac. ks. J. Sochoń, Warszawa 1986, s. 15.
34. M. Stala, Wygasły splot słońca, w: W stronę wiersza. Interpretacje poezji najnowszej, oprac. i red. L. Topp, Warszawa 1984, s. 73—87.
35. "Tygodnik Powszechny" 1983, nr 3.
36. W stronę wiersza. Interpretacje poezji najnowszej, oprac. i red. L. Topp, Warszawa 1984, s. 7.
37. W. Wirpsza, Polaku, kim jesteś, Warszawa 1978 [maszynopis powielony], s. 4, 5, 113.
38. "Zeszyty Literackie" 1983, nr 3, s. 55.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

25

End page:

45

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information