Object structure

Title:

On the Nature of an Ordinary Bug: A New Perspective on Non-Fiction Research

Subtitle:

Teksty Drugie Vol. 2 (2014) - Special Issue - English Edition

Creator:

Zajas, Paweł

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Tekst ang.

Subject and Keywords:

literatura niefikcjonalna ; kreatywna literatura niefikcjonalna ; literatura niefikcjonalna - etyka

References:

1. H. Ceelen, J. Bergeijk van, Meer dan feiten. Gesprekken met auteurs van literaire non-fictie, Atlas, Antwerpen-Amsterdam 2007, 25. ; 2. A. Chomiuk, "Nowy markiz de Custine" albo historia pewnej manipulacji, Teksty Drugie 1/2, 2006, 312. ; 3. C. Magris, Podróże bez końca, Translated by Ugniewska, J. Zeszyty Literackie, Warsaw 2009, 16. ; 4. M. Czermińska, Badania nad prozą niefikcjonalną – sukcesy, pułapki, osobliwości, Wiedza o literaturze i edukacja, edited by Michałowska, T., Goliński, Z., Jarosiński, Z. Wydawnictwo IBL PAN, Warsaw 1996, 437. ; 5. M. Czermińska, "Punkt widzenia" jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonalnej, Teksty Drugie 2/3, 2003, 20. ; 6. A. Fitas, Głos z labiryntu. O pismach Karola Ludwika Konińskiego, Wydawnicto UWr, Wrocław 2003. ; 7. M. Głowiński, Literatura faktu, In: Głowiński, M., Kostkiewiczowa, T., Okopień-Sławińska, A., Sławiński, J. Słownik terminów literackich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warsaw-Kraków 2000, 285. ; 8. G. Grochowski, Pytania o niefikcjonalną prozę dyskursywną, Polonistyka w przebudowie, edited by Czermińska, M. Universitas, Kraków 2005, 651. ; 9. I. Grudzińska-Gross, Z ukosa, Tygodnik Powszechny, 25 (2009), 31. ; 10. R. Kapuściński, Autoportret reportera, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warsaw 2008, 13. ; 11. D. Kozicka, Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży, Universitas, Kraków 2003. ; 12. P. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu, O autobiografii, Translated by Grajewski, W., Grabowski, S., Labuda, A., Lubas- Bartoszyńska, R. Edited by Lubas-Bartoszyńska, R. Universitas, Krakow 2001, 4. ; 13. G. Mak, Enkele gedachten van een lag insect. Over non-fictie in de literatuur, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkundete, Leiden 2009, 17. ; 14. M. Michalski, Dyskurs, apokryf, parabola. Strategie filozofowania w prozie współczesnej, UG Publishers, Gdańsk 2003. ; 15. W. Nowicki, Entropia, Tygodnik Powszechny, 28 (2009), 42. ; 16. M. Pollack, Der Tote im Bunker, Bericht über meinen Vater, Zsolnay Verlag, Wien 2004. ; 17. M. Pollack, article, Gdy kobiety uśmiechają się z rowu, Res Publica Nowa, 2009 no. 8, 60-64. ; 18. M. Pollack, Trzy podziękowania i jeden ukłon, Podróże z Ryszardem Kapuścińskim. Opowieści trzynastu tłumaczy, Edited by Dudko, B. Znak, Krakow 2007, 161. ; 19. M. Pollack, Śmierć w bunkrze, Opowieść o moim ojcu, Translated by Kopacki, A. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2006. ; 20. K.M., Waldstein, Observing Imperium, A Postcolonial Reading of Ryszard Kapuscinski’s Account of Soviet and Post-Soviet Russia, Social Identities, 3 (8), (2002), 481-499. ; 21. F. Westerman, De graanrepublick, Atlas, Amsterdam 1999, 253. ; 22. F. Westerman, Het hondje van Haile Selassie. Het Scherpe oog van Ryszard Kapuściński 1932-2007, http://www.nrcboeken.nl/recensie/het-hondje-van-haile-selassie, April 2009. ; 23. M. Zaleski, Formy pamięci: O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004. ; 24. M. Zaręba, Dziennikarz jest świadkiem, "Conrad Festival", a supplement to Tygodnik Powszechny, 23. ; 25. A. Zawadzki, Nowoczesna eseistyka filozoficzna w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XX wieku, Universitas, Kraków 2001.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

13

End page:

29

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: