Object structure

Title:

Autobiographical Sites. A Proposition Within Geopoetics

Subtitle:

Teksty Drugie Vol. 2 (2014) - Special Issue - English Edition

Creator:

Czermińska, Małgorzata

Contributor:

Szelągiewicz, Jan : Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Text eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Polish literature - 20 w. ; autobiography ; geography

References:

1. M. Augé, Non-places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity, New York, Verso, 1995, 78.
2. H. Becker, H.E. Barnes, Social Thought from Lore to Science: A History and Interpretation of Man’s Ideas About Life with His Fellows, New York, Dover Publications, 1961.
3. W. Bolecki, Ciemna miłość. Szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2005, 141-165.
4. R. Caillois, Paryż, mit współczesny, in: R. Caillois, Odpowiedzialność i styl. Eseje, ed. M. Żurowski, trans. K. Dolatowska, Warszawa, PIW, 1967.
5. H. Gosk, Introduction to Czesława Miłosza Północna strona, ed. M. Czermińska and K. Szalewska, Gdańsk, Scholar, 2011, 6-17.
6. La géocritique. Mode d’emploi, ed. B. Westphal, Limoges, PULIM, 2000.
7. P. de Man, Autobiografia jako od-twarzanie, trans. M.B. Fedewicz in: Dekonstrukcja w badaniach literackich, ed. R. Nycz, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2000.
8. Kraj lat dziecinnych, ed. M. Grydzewski, K. Pruszyński, London, M.I. Kolin, 1942.
9. C. Miłosz, Noty o wygnaniu, in: Cz. Miłosz, Zaczynając od moich ulic, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1990, 49.
10. P. Nora, Czas pamięci, trans. W. Dłuski, Res Publica Nowa 7, 2001.
11. R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności, in: R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyksa epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Krakow: Universitas, 2001, 73-77.
12. E. Rybicka, Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych) in: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, ed. M.P. Markowski and R. Nycz, Kraków, Universitas, 2006.
13. E. Rybicka, From a Poetics of Space to a Poetics of Site: a Topographical Turn in Literary Research, Second Texts 4, 2008, 21-38.
14. E. Rybicka, Venue, Memory, Literature (in the Perspective of Geo-Poetics), Teksty Drugie 1-2, 2008.
15. V. Shchukin, Mit szlacheckiego gniazda. Studium geokulturologiczne o klasycznej literaturze rosyjskiej, trans. B. Żyłko, Kraków, Universitas, 2006.
16. A. Szpociński, Sites of Memory (lieux de mémoire), Teksty Drugie 4, 2008.
17. B. Tarnowska, Geografia poetycka w powojennej twórczości Czesława Miłosza, Olsztyn, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996.
18. V. Toporov, Petersburg i tekst Petersburski literatury rosyjskiej. Wprowadzenie do tematu, in: V. Toporov, Miasto i mit, ed. and trans. B. Żyłko, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2000.
19. Y.F. Tuan, Space and Place: The Perspective of Experience, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1977.
20. K. White, Wstęp do geopoetyki in: K. White, Poeta kosmograf, ed. and trans. K. Brakoniecki, Olsztyn, Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor–Warmia i Mazury, 2010.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

55

End page:

74

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: