Object structure

Title:

The Truth in a Personal Diary

Subtitle:

Teksty Drugie Vol. 2 (2014) - Special Issue - English Edition

Creator:

Rodak, Paweł

Contributor:

Pytalski, Jan. Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Text eng.

Subject and Keywords:

autobiography ; diaries ; diaristic truth

References:

1. M. Czermińska, Autor – Podmiot – Osoba. Fikcjonalność i niefikcjonalność, in: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków, 22-25 września 2004, vol. 1, edited by M. Czermińska, S. Gajda, K. Kłosiński, A. Legeżyńska, A.Z. Makowiecki, R. Nycz, Cracow, Universitas, 2005, 212. ; 2. A. Foltyniak, Między "pisać Nałkowską" a Nałkowskiej "czytaniem siebie". Narracyjna tożsamość podmiotu w "Dziennikach", Cracow, Universitas, 2004. ; 3. M. Głowiński, Dokument jako powieść, in: Prace wybrane, edited by R. Nycz, vol. 2, Narracje literackie i nieliterackie, Cracow, Universitas, 1997, 132. ; 4. M. Głowiński, Mimesis językowa w wypowiedzi literackiej, in: Prace wybrane, edited by R. Nycz, vol. 2, Narracje literackie i nieliterackie, Cracow, Universitas, 1997, 5-18. ; 5. M. Głowiński, Powieść a dziennik intymny, in: Prace wybrane, edited by R. Nycz, vol. 2, Narracje literackie i nieliterackie, Cracow, Universitas, 1997, 66. ; 6. W. Gombrowicz, Diary, vol. 1, Evanston, Northwestern University Press, 1989, 3-4. ; 7. W. Gombrowicz, Diary, vol. 2, Evanston, Northwestern University Press, 1989, 80. ; 8. W. Gombrowicz, Diary, vol. 3, Evanston, Northwestern University Press, 1989, 5. ; 9. W. Gombrowicz, Dziennik 1961-1969, Cracow, WL, 2004, 232. ; 10. Ch. A. Kapłan, Księga życia (fragmenty dziennika), from Biuletyn ŻIH, vol. 45-46, 1963, 207. ; 11. J. Klemperer, I Shall Bear Witness: The Diaries of Victor Klemperer, 1933-41, London, Weidenfeld & Nicolson, 1998. ; 12. La mémoire, l’histoire, l’oubli. Paris, Seuil, 2000. ; 13. B. Lang, Act and Idea in Nazi Genocide, Syracuse, New York, Syracuse University Press, 2003. ; 14. P. Lejeune, Koronka. Dziennik jako seria datowanych śladów, translated by M. and P. Rodak, Pamiętnik Literacki, vol. 4, 2006, 17-27. ; 15. J. Leociak, Tekst wobec Zagłady. (O relacjach z warszawskiego getta), Wrocław, Leopoldinum, 1997, 101. ; 16. J. Lis, Le journal d’écrivain en France dans la Ière moitié du XXe siècle, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 1996, 40. ; 17. M. Marszałek, Życie i papier. Autobiograficzny projekt Zofii Nałkowskiej: Dziennik 1899-1954, Kraków, Universitas, 2004, 7. ; 18. M.P. Markowski, Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura, Cracow, WL, 2004. ; 19. Z. Nałkowska, Dzienniki, vol. 4: 1939-1939, part 2: 1935-1939, edited and with commentary by H. Kirchner, Warsaw, Czytelnik, 1988, 334-335, 340. ; 20. Nowoczesność jako doświadczenie, edited by R. Nycz, A. Zajdler-Janiszewska, Cracow, Universitas, 2006. ; 21. R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności, in: Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Cracow, Universitas, 2001, 50-87. ; 22. P. Rodak, Dziennik pisarza. Między codzienną praktyką piśmienną a literaturą, in: Pamiętnik Literacki, vol. 4, 2006. ; 23. S. Żeromski, Dzienniki, vol. 1, edited by J. Kądziela, Wrocław–Warszawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2006, 137-138.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

92

End page:

108

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: