Object structure

Title:

A Diary or a Suicide?

Subtitle:

Teksty Drugie Vol. 2 (2014) - Special Issue - English Edition

Creator:

Nadana-Sokołowska, Katarzyna

Contributor:

Szelągiewicz, Jan. Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Tekst ang.

Subject and Keywords:

Koniński, Karol Ludwik ; literatura polska ; dziennik ; autobiografia

References:

1. A. Alvarez, The Savage God: A Study of Suicide, London, Bloomsbury, 2002.
2. B. Didier, Le journal intime, Paris, Presses Universitaires de France, 1976.
3. F. Dostoyevsky, Devils, Oxford, Oxford University Press, 1992, 692.
4. E. Drewermann, Kler. Psychogram ideału, tr. R. Stiller, N. Niewiadomski, Gdynia, Uraeus, 2002, 525.
5. A. Fitas, Głos z labiryntu. O pismach Karola Ludwika Konińskiego, Wrocław, Leopoldinum, 2003, 123-130.
6. K.L. Koniński, Ex labyrintho, Warszawa, Pax, 1962, 337.
7. K.L. Koniński, Katastrofa wierności, in: Koniński, Pisma wybrane, introduction by M. Morstin-Górska, Warszawa, Pax, 1955, 141.
8. K.L. Koniński, Na dnie nocy, ed. B. Mamoń, Kresy no. 1, 1999, 235.
9. K.L. Koniński, Nights and Days, in: Koniński, Pisma wybrane, introduction by M. Morstin-Górska, Warszawa, Pax, 1955, 166.
10. K.L. Koniński, Nox atra, Warszawa, Pax, 1961, 10.
11. K.L. Koniński, Pisma wybrane, introduction by M. Morstin-Górska, Warszawa, Pax, 1955.
12. K.L. Koniński, Szkic do autobiografii, in: Kartki z brulionów, ed. B. Mamoń, M. Urbanowski, Kraków, Arcana, 2007, 42.
13. K.L. Koniński, Uwagi 1940-1942, ed. B. Mamoń, Poznań, W Drodze, 1987, 83.
14. K.L. Koniński, War in Koniński, Kartki z brulionów, ed. B. Mamoń, M. Urbanowski, Kraków, Arcana, 2007.
15. F. Nietzsche, The Gay Science, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, 123.
16. R. Otto, Mysticism East and West: A Comparative Analysis of the Nature of Mysticism, New York, Macmillan, 1970, 148.
17. J. Prokop, Żywioł wyzwolony: Studium o poezji Tadeusza Micińskiego, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1960, 160.
18. J. Rousset, Le lecteur intime. De Balzac au journal, Paris, J. Corti, 1968.
19. J. Słowacki, Poematy. Beniowski, in: J. Słowacki, Dzieła, ed. J. Krzyżanowski, J. Pelc, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1952, 3, 117.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

143

End page:

160

Resource Type:

Artykuł przeglądowy

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego