Object structure

Title:

Lost Cosmonauts: On Ryszard Kapuściński’s Imperium and Its Critics – Once Mor

Subtitle:

Teksty Drugie Vol. 2 (2014) - Special Issue - English Edition

Creator:

Zajas, Paweł

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Text eng.

Subject and Keywords:

Kapuściński, Ryszard ; reception analysis ; Imperium ; Polish non-fiction 20 c.

References:

1. Y. Afanasyev, Kamienna Rosja, martwy lud, in: Gazeta Wyborcza, 24-25.01.2009, 11-30. ; 2. Z. Bauer, Paradoksy prawdy. Pisarskie wybory Ryszarda Kapuścińskiego, in: Życie jest z przenikania..., Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, edit. Wróblewski, B. PIT, Warszawa, 2008, 43. ; 3. A. Chomiuk,‘Nowy markiz de Custine’ albo historia pewnej manipulacji, Teksty Drugie 1/2, 2006, 310-319. ; 4. A. Chomiuk, ‘Prawdziwa’ rzeczywistość i ‘punkty widzenia.’ Ryszard Kapuściński i Mariusz Wilk o Rosji na przełomie epok, in: Wokół reportażu podróżniczego, edit. Malinowski, E; Rotta, D. Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2004, 226. ; 5. J. Clifford, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, translation by Dżurak, E. et al. Wydawnictwo KR, Warszawa, 2000, 29. ; 6. P. Czapliński, Kłopoty z nowoczesnością, in: Życie jest z przenikania... Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, edit. Wróblewski, B. PIT, Warszawa, 2008, 279. ; 7. M. Czermińska, Głosy rodziny człowieczej czyli o sztuce pisarskiej Ryszarda Kapuścińskiego, in: Życie jest z przenikania..., Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, edit. Wróblewski, B. PIT, Warszawa, 2008, 21. ; 8. E. Dąbrowska, Od rzeczywistości do języka i tekstu – Ryszarda Kapuścińskiego opisywanie ‘Imperium’, in: Wędrować, pielgrzymować, być turystą. Podróż w dyskursach kultury, edit. Kowalski, Katedra Kulturoznawsta i Folkrorystyki Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 95. ; 9. E. Domańska, Badania postkolonialne, an afterword to Gandhi, L. Teoria postkolonialna. Wprowdzenie krytyczne, translation by Serwański, J. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2008, 164. ; 10. A. Domosławski, Kapuściński Non-Fiction, Świat Książki, Warszawa, 2010. ; 11. C. Geertz, Dzieło i życie. Antropolog jako autor, translation by Dżurak, E; Sikora, S., Wydawnictwo KR, Warszawa, 2000, 13-14. ; 12. M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, WL, Kraków, 2006, 229-235. ; 13. M. Janion, Polska między Wschodem a Zachodem, Teksty Drugie 6, 2000, 131-149. ; 14. D. Kalder, Zagubiony kosmonauta, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec, 2008, 229. ; 15. R. Kapuściński, Autoportret reportera, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa, 2008, 13. ; 16. R. Kapuściński, Imperium, Czytelnik, Warszawa, 2007, 8, 15. ; 17. K. Michalski, Wstęp, In Gadamer, H.-G. Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, Selected and prepared by Michalski, K. Translated by Łukaszkiewicz, M.. PIW. Warszawa, 2000, 13. ; 18. B. Nowacka, Z. Ziątek, Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza, Znak, Kraków, 2008. ; 19. B. Nowacka, Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków, Wydawnictwo UŚ, Katowice, 11-23. ; 20. W. Pisarek, O twórczości Ryszarda Kapuścińskiego w związku z ewentualnym postępowaniem nadanie mu tytułu Professor honoris causa Republicae Polonicae, in: Życie jest z przenikania..., Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, edit. Wróblewski, B. PIT, Warszawa, 2008, 21. ; 21. T. Sekiguchi, Azja nie istnieje, in: Teksty Drugie 4, 2008, 49-60. ; 22. A. Stasiuk, Introduction to: Kalder, D. Zagubiony kosmonauta, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec, 2008, 6. ; 23. K. Maxim. Waldstein, Observing Imperium: A Postcolonial Reading of Ryszard Kapuscinski’s Account of Soviet and Post-Soviet Russia, Social Identities, 3 (8), 2002, 481-499. ; 24. A. Walicki, Afanasjew, sojusznik polskiej rusofobii, in: Gazeta Wyborcza, 31.01-01.02.2009, 16. ; 25. M. Wilk, Wilczy notes, słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 1998, 60. ; 26. W. Wrzosek, Metafory historiograficzne w pogoni za ułudą prawdy, in: Domańska, E; Topolski, J; Wrzosek, W. Między modernizmem a postmodernizmem. Historiografia wobec zmian w filozofii historii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 9, 11. ; 27. Z. Ziątek, Powrócić do Pińska... O przemianach pisarstwa Ryszarda Kapuścińskiego po 1989 roku, in: Życie jest z przenikania..., Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, edit. Wróblewski, B. PIT, Warszawa, 2008, 113. ; 28. Życie jest z przenikania..., Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, edit. Wróblewski, B. PIT, Warszawa, 2008.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

237

End page:

252

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: