Object structure

Title:

A Post-Colonial Perspective on Polish Soil: Some Questions of a Skeptic

Subtitle:

Teksty Drugie Vol. 1 (2014) - Special Issue - English Edition

Creator:

Borkowska, Grażyna

Contributor:

Pytalski, Jan. Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

21 cm ; Tekst ang.

Subject and Keywords:

postkolonializm ; Polska ; komunizm ; kolonializm

References:

1. B. Bakuła, Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki), "Teksty Drugie", issue 6, 2006. ; 2. C. Cavanagh, Postcolonial Poland, Common Knowledge, vol. 10.1, 2004, 82-92. ; 3. J. Conrad, Listy, edited by Z. Najder, translated by H. Carroll-Najder, s. 223, Warszawa: PIW, 1968. ; 4. E. Domańska, Obrazy PRL-u w perspektywie postkolonialnej, in Obrazy PRL-u, edited by K. Brzechczyn, Poznań: IPN, 2008. ; 5. A. Fiut, Polonizacja? Kolonizacja?, Teksty Drugie, issue 6, 2003. ; 6. L. Gandhi, Postcolonial Theory: A Critical Introduction trans. by J.Serwański, Poznań: Wydawnictow Poznańskie, 2008, 157-165. ; 7. M. Klimowicz, Retoryczność polskiego dyskursu postkolonialnego, w:Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską, edited by Stępniak, K., D. Trześniowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2010, 63-70. ; 8. D. Ch. Moore, Is the Post – in the Postcolonial the Post – in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique, in PMLA, vol. 116, no.1, January 2001. ; 9. Z. Najder, Życie Conrada-Korzeniowskiego, vol. 2, p. 143, Warszawa: Alfa, 1980. ; 10. J. Obrębski, Studia etnosocjologiczne, vol. 1: Polesia, edited by A. Engelking, Warsaw: Oficyna Naukowa, 2007. ; 11. E.W. Said, Orientalism, New York: Pantheon, 1978. ; 12. E. Thompson, Said a sprawa polska. Przeciw kulturowej bezsilności peryferii, "Europa – Tygodnik Idei", issue 26 (65), 2005, 11.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

41

End page:

54

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: