Object structure

Title:

From Ideology of the Body to Ideologized Carnality: Sports and Literature in 1918-1939

Subtitle:

Teksty Drugie Vol. 1 (2013) - Special Issue - English Edition

Creator:

Śmieja, Wojciech

Contributor:

Koschalka, Benjamin. Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

21 cm ; Text eng.

Subject and Keywords:

sport ; athletics ; corporeality ; Polish literature 20 c.

References:

1. S. Bereś, Ostatnia wileńska plejada. Szkice o poezji kręgu Żagarów, Warszawa, PEN, 1990, 47. ; 2. W. Broniewski, Lekka atletyka, in: idem, Wiersze zebrane, Warszawa, PIW, 1956, 102-103. ; 3. J. Czechowicz, We czterech, in: idem, Wybór poezji, ed. Tadeusz Kłak, Warszawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985, 14. ; 4. S. Flukowski, Dębem rosnę, Warszawa, Towarzystwo Wydawnicze, 1936, 43. ; 5. K.I. Gałczyński, Wciąż Uciekamy, in: idem, Poezje. Warszawa, Algo, 1979, 345. ; 6. E. Graczyk, Strona Mysłoczy w ‘Opętanych’ Witolda Gombrowicza, in: Ciało. Płeć. Literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Germanowi Ritzowi w pięćdziesiątą rocznicę urodzin, ed. Magdalena Hornung, Marcin Jędrzejczak, Tadeusz Korsak, Warszawa, Wiedza Powszechna, 2001, 310. ; 7. W. Gombrowicz, Opętani, Kraków, WL, 1994, 18-119. ; 8. J. Iwaszkiewicz, Pasje błędomierskie, Warszawa, Czytelnik, 1976, 41. ; 9. J. Iwaszkiewicz, Zmowa mężczyzn, Warszawa, Czytelnik, 1975, 94. ; 10. B. Jasieński, Futuryzm polski (bilans), in: Jarosiński Zbigniew and Helena Zaworska (ed.), Antologia polskiego futuryzmu i nowej sztuki, Warszawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978, 51. ; 11. B. Jasieński, Manifest w sprawie natyhmiastowej futuryzacji życia, in: Jarosiński Zbigniew and Helena Zaworska (ed.), Antologia polskiego futuryzmu i nowej sztuki, Warszawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978, 10. ; 12. Z. Jarosiński, Introduction to: Jarosiński Zbigniew and Helena Zaworska (ed.), Antologia polskiego futuryzmu i nowej sztuki, Warszawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978, LIX. ; 13. W. Jastrzębski, Historia kultury fizycznej, Bydgoszcz, Wyd. Akademii Bydgoskiej, 2005, 73. ; 14. W. Maciąg, Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej 1918-1980, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, 18. ; 15. S. Maiwald, G. Mischler, Seksualność w cieniu swastyki. Świat intymny człowieka w polityce Trzeciej Rzeszy, Polish trans. Ryszard Wojnakowski, Warszawa, Trio, 2003, 84. ; 16. J. Marx, Grupa poetycka Kwadryga, Warszawa, LSW, 1983, 193. ; 17. G.L. Mosse, The Image of Man. The Creation of Modern Masculinity, New York-Oxford, Oxford University Press, 1996, 44. ; 18. G.L. Mosse, Nationalism and Sexuality. Respectability and Abnormal Sexuality in Modern Europe, New York, Howard Fertig, 1985, 124. ; 19. Z. Nałkowska, Dzienniki, vol. 4: 1935-1939, part 2, ed. and intro. Hanna Kirchner, Warszawa, Czytelnik, 1988, 20. ; 20. J. Parandowski, Dysk olimpijski, in: idem, Dzieła wybrane, vol. 1, Warszawa, Czytelnik, 1957, 445. ; 21. T. Peiper, Tędy, in: idem, Pisma wybrane, ed. Stanisław Jaworski, Wrocław 1979, 103. ; 22. B. Piasecki, Duch czasów nowych a Ruch Młodych, Warszawa 1935. ; 23. B. Piasecki, Przełom Narodowy. Zasady Programu Narodowo-Radykalnego, Warszawa 1937. ; 24. S. Piasecki, Ikkos i Sotion, ABC Literacko-Artystyczne, 1933 no. 108. ; 25. S. Piasecki, Prosto z mostu. Wybór publicystyki literackiej, ed. Maciej Urbanowski, Kraków, Arcana, 2003. ; 26. G. Ritz, Jarosław Iwaszkiewicz. Pogranicza nowoczesności, trans. Andrzej Kopacki, Kraków, Universitas, 1999, 157. ; 27. J. Ortega y Gasset, The Revolt of the Masses, New York, W.W. Norton & Co., 1994, 65. ; 28. A. Słonimski, Chore zdrowie fizyczne – czego Owens nie przeskoczy – nie gołębie, lecz Kruki, in: idem, Kroniki tygodniowe, 1927-1939, ed. Władysław Kopaliński, Warszawa, PIW, 1956, 487. ; 29. A. Sobański, Cywil w Berlinie, ed. Tomasz Szarota, Warszawa, Sic!, 2006, 53. ; 30. Z. Szymańczak, J. Hildebrant, Wychowanie obronne młodzieży przez organizacje społeczne w systemie pozamilitarnym II Rzeczypospolitej, in: Kubiak, Stanisław, Polska odrodzona w 1918 roku, Bydgoszcz, Wyd. Uczelniane WSP, 1990, 220. ; 31. W. Śmieja, ’Dlaczego Pana powieść nie jest homoseksualna?’, ‘Zmowa mężczyzn’ Jarosława Iwaszkiewicza – próba lektury, in: idem, Literatura, której nie ma. Szkice o polskiej “literaturze homoseksualnej”, Kraków, Universitas, 2010, 37-60. ; 32. K. Wierzyński, Poezja, ed. Michał Sprusiński, Kraków, WL, 1981, 119. ; 33. S.I. Witkiewicz, Narkotyki. Niemyte dusze, ed. Anna Micińska, Warszawa, PIW, 1979, 177-178. ; 34. S.I. Witkiewicz, Nienasycenie, Warszawa, PIW, 1992, 288-289. ; 35. K. Wybranowski (Roman Dmowski), Dziedzictwo, Wrocław, Nortom, 2003, 42.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

57

End page:

74

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: