Object

Title: Prodigal Son Ten Years Later

Creator:

Tokarska-Bakir, Joanna

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Vol. 2 (2013) - Special Issue - English Edition

Contributor:

Pytalski, Jan. Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Text eng.

References:

1. K. Abriszewski, Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii Aktora - Sieci, UMK, Wydział Humanistyczny, Toruń 2004, http://bazy.opi.org.pl/raporty/opisy/dokhab/71000/d71432.htm
2. G. Agamben, Remnants of Auschwitz. The Witness and the Archive, New York 2002.
3. F. Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, red. E. Domańska, Kraków 2004, s. 299.
4. J. Appleby, L. Hunt, M. Jacobs, Powiedzieć prawdę o historii, przeł. S. Amsterdamski, Warszawa 2002, cz. 2.
5. M. Baranowska, Ta chmura powraca, „Gazeta Wyborcza” 17/5/2005.
6. B. Barnes, D. Bloor, Relatywizm, racjonalizm a socjologia wiedzy, w: Racjonalność i styl myślenia, red. E. Mokrzycki, Warszawa 1992, s. 454-497.
7. R. Barthes, Mythologies, red. A. Lavers, London 1972, s. 117-174.
8. Z. Bauman, Liquid Modernity, Cambridge 2000.
9. Z. Bauman, Tożsamość, jaka była, jest i po co?, w: Wokół problemów tożsamości, red. A. Jawłowska, Warszawa 2001, s. 12.
10. M. Callon, Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay, w: Power, Action and Belief, red. J. Law, The Sociological Revew Monograph 32: London, Boston Henley 1987.
11. J. Colapinto, As Nature Made Him. The Boy Who Was Raised As a Girl, New York 2000.
12. J. Czapski (za W. Rozanowem), Czytając, Kraków 1990, s. 308.
13. E. Dolnick, Deafness as Culture, „The Atlantic Magazine” September 1993, s. 37.
14. E. Domańska, Wokół metahistorii, w: H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, Kraków 2000, s. 27.
15. Y. Eliach, Hasidic Tales of the Holocaust, New York 1988.
16. Encheiridion, przeł. L. Jachimowicz, Kraków 1997, s. 81.
17. F. Fukuyama, Koniec człowieka, przeł. B. Pietrzyk, Kraków 2004, s. 131-132.
18. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Kraków 1993, s. 381.
19. J. Gray, Słomiane psy, przeł. C. Cieśliński, Warszawa 2003, s. 54.
20. S. Greenblatt, Shakespearean Negotiations: The Circulation of Social Energy in Rennaissance England, Berlekey 1988, s. 1.
21. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, przeł. S. Dymczyk, Poznań 2000, s. 230.
22. J. Hołówka, Filozofia jako wina, „Rzeczpospolita" 5/5/2005.
23. I. Hydle, Anthropological Theory, London, Thousand Oaks, CA-New Delhi 2004, Vol. 4(1): 111-124, http://www.sagepublications.com, DOI: 10.1177/1463499604040850 Book Reviews.
click here to follow the link
24. H. Keller, Etyczny moment w teorii historii: przedstawiając doświadczenie poznania, w: Historia: o jeden świat za daleko, red. E. Domańska, Poznań 1997, s. 71-100.
25. J. Kochanowski, Paradygmat zróżnicowany. Socjologiczne studium przemian tożsamości gejów, Kraków 2004.
26. A. Kuper, Między charyzmą a rutyną. Antropologia brytyjska 1922-1982, przeł. K. Kaniowska, Łódź 1987.
27. D. LaCapra, Psychoanaliza, pamięć, zwrot etyczny, przeł. M. Zapędowska, w: Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych. Antologia przekładów, red. E. Domańska, Poznań 2002, s. 127-162.
28. P. Lacoue-Labarthe, Poezja jako doświadczenie, przeł. J. Margański, Gdańsk 2004, s. 17.
29. R.D. Laing, Polityka doświadczenia. Rajski ptak, przeł. A. Grzybek, Warszawa 2005, s. 20.
30. Ch. Lash, Bunt elit, przeł. D. Rodziewicz, Kraków 1997.
31. B. Latour, On recalling ANT, w: Actor Network Theory and After, red. J. Law, J. Hassard, Oxford 1999, s. 19.
32. B. Latour, Pandora’s Hope: Essays on the Reality of Science Studies, Cambridge, MA-London 1999.
33. B. Latour, Science in Action, How to Follow Scientists and Engineers through Society, Cambridge Mass. 1987, s. 219.
34. B. Latour, Why Has Critique Run Out of Steam? From Matters of Facts to Matters of Concern, „Critical Inquiry” Winter 2004 vol. 30, nr 2.
click here to follow the link
35. J. Leociak, Wyjście z grobu, „Teksty Drugie” 2004 nr 5, s. 48-63.
36. W. Lippman, Public Opinion, New York 1922.
37. N. Luhmann, The Cognitive Programm Of Constructivism and A Reality That Remains Unknown, w: Selforganization : Portrait of a Scientific Revolution, red. W. Krohn, G. Küppers, H. Novotny, Dordrecht 1990, s. 64-85.
38. Milestones, „Time” 24/5/2004.
39. H.L. Moore, Co się stało kobietom i mężczyznom? Płeć kulturowa i inne kryzysy w antropologii, w: Badanie kultury. Kontynuacje, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2004, s. 406.
40. R. Nycz, Jak opisać doświadczenie, którego nie ma?, „Teksty Drugie” 2004 nr 5, s. 7.
41. S. Ossowski, Doktryna marksistowska na tle dzisiejszej epoki, w: tegoż, Dzieła, t. VI, Warszawa 1967, s. 202.
42. N. Postman, Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, przeł. L. Niedzielski, Warszawa 2002, s. 157.
43. Pride in a Soundless World: Deaf Oppose a Hearing Aid, „The New York Times” 16/5/1993, s. 1, 22.
44. Probing the Limits of Representation: Nazism and the „Final Solution”, red. S. Friedlaender, Harvard 1992, przyp. 11, s. 339.
45. Renegotiating Ethics in Literature, Philosophy, and Theory, red. J. Adamson, R. Freadman, D. Parker, Cambridge 1988.
46. O.J. Salij, Wezwany do miłości, „Rzeczpospolita” 14.04.2005.
47. P. Schwartz, Wielokulturowy nihilizm, w: A. Rand, Powrót człowieka pierwotnego, przeł. Z. Czarnecki, Poznań 2003, s. 338-339.
48. C. Strout, Border Crossing: History, Fiction and Dead Certainties, „History and Theory” 1992 nr 31, s. 153.
49. J. Tokarska-Bakir, Dalsze losy syna marnotrawnego. Projekt etnografii nieprzezroczystej, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1995 nr 1, s. 13-22.
50. J.C. Weinsheimer, Gadamer’s Hermeneutics: A Reading of Truth and Method, New Haven-London 1985, s. 4-36
51. J. Żakowski, Anty-TINA, Warszawa 2004, s. 31-32.
52. S. Żiźek, Patrząc z ukosa. Do Lacana przez kulturę popularną, Warszawa 2003, s. 39.
53. S. Żiźek, Perspektywy polityki radykalnej, przeł. A. Mazur, „Krytyka Polityczna” 2005 nr 7-8, s. 70.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

68

End page:

82

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:51954 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Feb 26, 2015

Number of object content hits:

314

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/71310

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Tokarska-Bakir J. - Prodigal Son Ten Years Later Dec 20, 2018

This page uses 'cookies'. More information