Object structure

Title:

Prodigal Son Ten Years Later

Subtitle:

Teksty Drugie Vol. 2 (2013) - Special Issue - English Edition

Creator:

Tokarska-Bakir, Joanna

Contributor:

Pytalski, Jan. Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

21 cm ; Text eng.

Subject and Keywords:

ethical turn ; interpretation ; Holocaust studies

References:

1. K. Abriszewski, Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii Aktora - Sieci, UMK, Wydział Humanistyczny, Toruń 2004, http://bazy.opi.org.pl/raporty/opisy/dokhab/71000/d71432.htm ; 2. G. Agamben, Remnants of Auschwitz. The Witness and the Archive, New York 2002. ; 3. F. Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, red. E. Domańska, Kraków 2004, s. 299. ; 4. J. Appleby, L. Hunt, M. Jacobs, Powiedzieć prawdę o historii, przeł. S. Amsterdamski, Warszawa 2002, cz. 2. ; 5. M. Baranowska, Ta chmura powraca, „Gazeta Wyborcza” 17/5/2005. ; 6. B. Barnes, D. Bloor, Relatywizm, racjonalizm a socjologia wiedzy, w: Racjonalność i styl myślenia, red. E. Mokrzycki, Warszawa 1992, s. 454-497. ; 7. R. Barthes, Mythologies, red. A. Lavers, London 1972, s. 117-174. ; 8. Z. Bauman, Liquid Modernity, Cambridge 2000. ; 9. Z. Bauman, Tożsamość, jaka była, jest i po co?, w: Wokół problemów tożsamości, red. A. Jawłowska, Warszawa 2001, s. 12. ; 10. M. Callon, Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay, w: Power, Action and Belief, red. J. Law, The Sociological Revew Monograph 32: London, Boston Henley 1987. ; 11. J. Colapinto, As Nature Made Him. The Boy Who Was Raised As a Girl, New York 2000. ; 12. J. Czapski (za W. Rozanowem), Czytając, Kraków 1990, s. 308. ; 13. E. Dolnick, Deafness as Culture, „The Atlantic Magazine” September 1993, s. 37. ; 14. E. Domańska, Wokół metahistorii, w: H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, Kraków 2000, s. 27. ; 15. Y. Eliach, Hasidic Tales of the Holocaust, New York 1988. ; 16. Encheiridion, przeł. L. Jachimowicz, Kraków 1997, s. 81. ; 17. F. Fukuyama, Koniec człowieka, przeł. B. Pietrzyk, Kraków 2004, s. 131-132. ; 18. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Kraków 1993, s. 381. ; 19. J. Gray, Słomiane psy, przeł. C. Cieśliński, Warszawa 2003, s. 54. ; 20. S. Greenblatt, Shakespearean Negotiations: The Circulation of Social Energy in Rennaissance England, Berlekey 1988, s. 1. ; 21. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, przeł. S. Dymczyk, Poznań 2000, s. 230. ; 22. J. Hołówka, Filozofia jako wina, „Rzeczpospolita" 5/5/2005. ; 23. I. Hydle, Anthropological Theory, London, Thousand Oaks, CA-New Delhi 2004, Vol. 4(1): 111-124, http://www.sagepublications.com, DOI: 10.1177/1463499604040850 Book Reviews. ; click here to follow the link ; 24. H. Keller, Etyczny moment w teorii historii: przedstawiając doświadczenie poznania, w: Historia: o jeden świat za daleko, red. E. Domańska, Poznań 1997, s. 71-100. ; 25. J. Kochanowski, Paradygmat zróżnicowany. Socjologiczne studium przemian tożsamości gejów, Kraków 2004. ; 26. A. Kuper, Między charyzmą a rutyną. Antropologia brytyjska 1922-1982, przeł. K. Kaniowska, Łódź 1987. ; 27. D. LaCapra, Psychoanaliza, pamięć, zwrot etyczny, przeł. M. Zapędowska, w: Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych. Antologia przekładów, red. E. Domańska, Poznań 2002, s. 127-162. ; 28. P. Lacoue-Labarthe, Poezja jako doświadczenie, przeł. J. Margański, Gdańsk 2004, s. 17. ; 29. R.D. Laing, Polityka doświadczenia. Rajski ptak, przeł. A. Grzybek, Warszawa 2005, s. 20. ; 30. Ch. Lash, Bunt elit, przeł. D. Rodziewicz, Kraków 1997. ; 31. B. Latour, On recalling ANT, w: Actor Network Theory and After, red. J. Law, J. Hassard, Oxford 1999, s. 19. ; 32. B. Latour, Pandora’s Hope: Essays on the Reality of Science Studies, Cambridge, MA-London 1999. ; 33. B. Latour, Science in Action, How to Follow Scientists and Engineers through Society, Cambridge Mass. 1987, s. 219. ; 34. B. Latour, Why Has Critique Run Out of Steam? From Matters of Facts to Matters of Concern, „Critical Inquiry” Winter 2004 vol. 30, nr 2. ; click here to follow the link ; 35. J. Leociak, Wyjście z grobu, „Teksty Drugie” 2004 nr 5, s. 48-63. ; 36. W. Lippman, Public Opinion, New York 1922. ; 37. N. Luhmann, The Cognitive Programm Of Constructivism and A Reality That Remains Unknown, w: Selforganization : Portrait of a Scientific Revolution, red. W. Krohn, G. Küppers, H. Novotny, Dordrecht 1990, s. 64-85. ; 38. Milestones, „Time” 24/5/2004. ; 39. H.L. Moore, Co się stało kobietom i mężczyznom? Płeć kulturowa i inne kryzysy w antropologii, w: Badanie kultury. Kontynuacje, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2004, s. 406. ; 40. R. Nycz, Jak opisać doświadczenie, którego nie ma?, „Teksty Drugie” 2004 nr 5, s. 7. ; 41. S. Ossowski, Doktryna marksistowska na tle dzisiejszej epoki, w: tegoż, Dzieła, t. VI, Warszawa 1967, s. 202. ; 42. N. Postman, Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, przeł. L. Niedzielski, Warszawa 2002, s. 157. ; 43. Pride in a Soundless World: Deaf Oppose a Hearing Aid, „The New York Times” 16/5/1993, s. 1, 22. ; 44. Probing the Limits of Representation: Nazism and the „Final Solution”, red. S. Friedlaender, Harvard 1992, przyp. 11, s. 339. ; 45. Renegotiating Ethics in Literature, Philosophy, and Theory, red. J. Adamson, R. Freadman, D. Parker, Cambridge 1988. ; 46. O.J. Salij, Wezwany do miłości, „Rzeczpospolita” 14.04.2005. ; 47. P. Schwartz, Wielokulturowy nihilizm, w: A. Rand, Powrót człowieka pierwotnego, przeł. Z. Czarnecki, Poznań 2003, s. 338-339. ; 48. C. Strout, Border Crossing: History, Fiction and Dead Certainties, „History and Theory” 1992 nr 31, s. 153. ; 49. J. Tokarska-Bakir, Dalsze losy syna marnotrawnego. Projekt etnografii nieprzezroczystej, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1995 nr 1, s. 13-22. ; 50. J.C. Weinsheimer, Gadamer’s Hermeneutics: A Reading of Truth and Method, New Haven-London 1985, s. 4-36 ; 51. J. Żakowski, Anty-TINA, Warszawa 2004, s. 31-32. ; 52. S. Żiźek, Patrząc z ukosa. Do Lacana przez kulturę popularną, Warszawa 2003, s. 39. ; 53. S. Żiźek, Perspektywy polityki radykalnej, przeł. A. Mazur, „Krytyka Polityczna” 2005 nr 7-8, s. 70.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

68

End page:

82

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: