Object structure

Title:

Das Ereignis Auschwitz: the Ontology of Modernity

Subtitle:

Teksty Drugie Vol. 2 (2013) - Special Issue - English Edition

Creator:

Majewski, Tomasz

Contributor:

Mazur, Krystyna. Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

21 cm ; Text eng.

Subject and Keywords:

philosophy ; politics ; Holocaust

References:

1. H. Arendt, Uwagi końcowe (concluding remarks: The Origins of Totalitarianism), przeł. J. Kałążny, „Przegląd Polityczny” 2002 nr 52.
2. Z. Bauman, Nowoczesność i Zagłada, Warszawa 1992.
3. S. Friedländer, Memory of the Shoah in Israel: Symbols, Rituals, and Ideological Polarization , w: Die Art Memory: Holocaust Memorials in History, ed. by J.E. Young, The Jewish Museum, New York-Munich, Prestel 1994.
4. J. Habermas, Prawo międzynarodowe - jego przeszłość i przyszłość, przeł. A. Kopacki, „Przegląd Polityczny” 2003 nr 62/63.
5. Heidegger dzisiaj, „Alethei” 1990 1 (4).
6. R. Hilberg, The Destruction of the Europeans Jews (1961) New York 1985.
7. Historikerstreit. Spór o miejsce III Rzeszy w historii Niemiec, red. M. Łukasiewicz, Londyn 1990.
8. I. Kant, Spór fakultetów, przeł. M. Żelazny, Toruń 2003, II 5, s. 135.
9. B. Lang, De Post-Holocaust vs Postmodern. Evil Inside and Outside History, w: tegoż, Holocaust Representation. Art within De Limits of History and Ethics, The John Hopkins University Press, Baltimore-London 2000.
10. A. Leder, Przemoc, krzywda i racjonalność. W horyzoncie myśli Waltera Benjamina, „Kultura i Społeczeństwo” 2003 nr 3.
11. A. Milchman, A. Rosenberg, Eksperymenty w myśleniu o Holocauście. Auschwitz, nowoczesność i filozofia, przeł. L. Krowicki, J. Szacki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
12. Nazizm, Trzecia Rzesza a procesy modernizacyjne, wyb. i oprac. H. Orłowski, Poznań 2000.
13. A. Ravitzky, Wpływ Holocaustu na współczesną ortodoksyjną myśl żydowską, „ResPublica Nowa” 2001 nr 8.
14. B.L. Sherwin, Hagadda Holocaustu, w: tegoż, Duchowe dziedzictwo Żydów polskich, przeł. W. Chrostowski, Warszawa 1995.
15. Tylko Bóg może nas uratować, „Der Spiegel” 31.05.1976; „Teksty” 1977 nr 3(33).
16. Y. Zerubavel, The Death of Memory and Memory of Death: Masada and the Holocaust as Historical Metaphors, „Representations” 1994 nr 45.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

83

End page:

90

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund