Object structure

Title:

Ghetto Trajectories: Writing about Personal Experiences in the Warsaw Ghetto Journals (Abraham Lewin, Rachela Auerbach, Janusz Korczak)

Subtitle:

Teksty Drugie Vol. 2 (2013) - Special Issue - English Edition

Creator:

(Młodkowska) Janczewska, Marta

Contributor:

Skotnicka, Marta. Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

21 cm ; Text eng.

Subject and Keywords:

experience ; diary ; Warsaw Ghetto

References:

1. Archiwum Ringelbluma. Getto warszawskie lipiec 1942 - styczeń 1943, oprac. R. Sakowska, Warszawa 1980.
2. B. Engelking, "Czas przestał dla mnie istnieć..." Analiza doświadczenia czasu w sytuacji ostatecznej, Warszawa 1996, s. 118.
3. Janusz Korczak w getcie. Nowe źródła, Warszawa 1992.
4. A. Kępiński, Koszmar, w: tegoż Rytm życia, Kraków 1994.
5. A. Kępiński, Lęk, Kraków 1995, s. 120.
6. J. Korczak, Pamiętnik, w: tegoż Wybór pism, t. 4, Warszawa 1958.
7. L. Langer, Social Suffering and Holocaust Atrocity, w: Social Suffering, ed. A. Kleinman, V. Das, M. Lock, Berkeley 1997, s. 50-52.
8. J. Leociak, Tekst wobec Zagłady (o relacjach z getta warszawskiego), Wrocław 1997, s. 141-143.
9. A. Lewin, Gdy nadchodził kres... Ostatnie lata życia Janusza Korczaka, Warszawa 1996.
10. A. Lewin, Korczak znany i nieznany, Warszawa 1999.
11. A. Lewin, Cap of Tears. A Diary of the Warsaw Ghetto, wyd. A. Polonsky, przeł. C. Hutton, Fontana /Collins 1990.
12. R. Löw, Ostatki polskie. Rzecz o izraelskiej prasie w języku polskim, "Zeszyty Literackie" 1994 nr 4.
13. I. Maciejewska, Pamiętnik Janusza Korczaka, w: Janusz Korczak - życie i dzieło. Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej, Warszawa 12-13 października 1978 r., pod red. H. Kirchner, A. Lewina, S. Wołoszyna, Warszawa 1982, s. 256.
14. A. Neher, Wizje czasu i historii w kulturze żydowskiej, przeł. B. Chwedeńczuk, w: Czas w kulturze, Warszawa 1988, s. 279.
15. I. Newerly, Nota wstępna do Pamiętnika Janusza Korczaka, w: Janusz Korczak, Wybór pism, Warszawa 1958 t. 4, s. 506.
16. E. Prokop-Janiec, Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne, Kraków 1992.
17. G. Riemann, F. Schutze, "Trajektoria" jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, przeł. Z. Bokszański i A. Piotrowski, "Kultura i Społeczeństwo" 1992 nr 2, s. 92.
18. P. Ricoeur, Filozofia osoby, przeł. M. Frankiewicz, Kraków 1992.
19. P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, przeł. P. Graff i K. Rosner, Warszawa 1989, s. 256.
20. E. Ringelblum, Kronika getta warszawskiego, przeł. A. Rutkowski, Warszawa 1983.
21. R. Sakowska, Ludzie z dzielnicy zamkniętej. Z dziejów Żydów w Warszawie w latach okupacji hitlerowskiej październik 1939- marzec 1943, Warszawa 1993.
22. Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-1945, oprac. W. Bartoszewski i Z. Lewinówna, Warszawa 1966.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

113

End page:

131

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund