Object

Title: My, to znaczy... (z badań językowego obrazu świata)

Creator:

Pajdzińska, Anna

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2001)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Text pol.

References:

1. J. Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1994.
2. D. Buttlerowa, Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Warszawa 1978, s. 145.
3. S. Bystroń, Megalomania narodowa, Warszawa 1935, s. 249.
4. A. Gawroński, Dlaczego Platon wykluczył poetów z Państwa?, Warszawa 1984 s. 201-215.
5. Z. Kempf, Wyrazy "gorsze" dotyczące zwierząt, "Język Polski" 1985 z. 2/3.
6. A. Kępiński, Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu, Warszawa-Kraków 1990, s. 134-135.
7. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, przeł. T. P. Krzeszowski, Warszawa 1988, s. 159 i nast.
8. J. Łotman, Problemy komparatystyki semiotycznej, w: Problemy wiedzy o kulturze, pod red. A. Brodzkiej, M. Hopfinger, J. Lalewicza, Wrocław 1986.
9. B. Magierowa, A. Kroh, Prywatny leksykon współczesnej polszczyzny, z. 1, Nowy Sącz 1996, s. V.
10. M. Marody, Technologie intelektu. Językowe determinanty wiedzy potocznej i ludzkiego działania, Warszawa 1987.
11. I. Nowakowska-Kempna, Konceptualizacja uczuć w języku polskim, Warszawa 1995.
12. C.K. Norwid, Pisma wszystkie, t. 10, Warszawa 1971, s. 103.
13. A. Pajdzińska, Antropocentryzm frazeologii potocznej, "Etnolingwistyka" 1990 nr 3.
14. A. Pajdzińska, Motywacja semantyczna przymiotników wartościujących, "Etnolingwistyka" 1995 nr 7.
15. A. Pajdzińska, Wrażania zmysłowe jako podstawa metafor językowych, "Etnolingwistyka" 1996 nr 8.
16. K. Pisarkowa, Konotacja semantyczna nazw własnych, "Zeszyty Prasoznawcze" 1976 nr 1.
17. K. Pisarkowa, Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień, Kraków 1994.
18. Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1993.
19. Słownik stereotypów i symboli ludowych, z. 1. Kosmos, Lublin 1996.
20. Słownik stereotypów i symboli ludowych, z. 2. Ziemia. Woda. Podziemie, Lublin 1999.
21. L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa 1986, s. 25.
22. R. Tokarski, Językowy obraz świata w metaforach potocznych, w: Językowy obraz świata, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1990.
23. R. Tokarski, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 1995.
24. R. Tokarski, Wartościowanie człowieka w metaforach językowych, "Pamiętnik Literacki" 1991 z. 1.
25. B. Walczak, Mały słownik etymologiczno-historyczny kacerstwa polskiego, "Poznańskie Studia Polonistyczne", Seria Lit., 1996 nr 3.
26. A. Wierzbicka, Język - umysł - kultura, Warszawa 1999.
27. A. Wierzbicka, Między modlitwą a przekleństwem: "O Jezu!" i podobne wyrażenia na tle porównawczym, "Etnolingwistyka" 1996 nr 8.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

33

End page:

53

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:57590 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Jan 14, 2016

Number of object content hits:

1 310

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/71413

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information