Object structure

Title:

"Przepisywanie" Wielkiej Historii Achmatowa, Szymborska i żona Lota

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2001)

Creator:

Cavanagh, Clare

Contributor:

Kunz, Tomasz. Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

21 cm ; Tekst pol.

Subject and Keywords:

Kołakowski, Leszek (1927-2009) ; Achmatowa, Anna (1889-1966) ; Szymborska, Wisława (1923-2012) ; literatura

References:

1. A. Achmatowa, Lipiec 1914, w: A. Achmatowa Modlitwa, przeł. Z. Dmitroca, Warszawa 1998, s. 31.
2. A. Achmatowa, Nie z tymi, co, małego ducha..., przeł. W. Woroszylski, w: A. Achmatowa, Poezje, wybór i posłowie J. Szymak-Reiferowa, Kraków 1986, s. 133.
3. A. Achmatowa, Wszetecznice z nas..., przeł. S. Pollak, w: A. Achmatowa, Poezje, wybór i posłowie J. Szymak-Reiferowa, Kraków 1986, s. 37.
4. A. Achmatowa, Żona Lota, przeł. G. Gieysztor, w: A. Achmatowa, Poezje, wybór i posłowie J. Szymak-Reiferowa, Kraków 1986, s. 139-141.
5. E. Balcerzan, Laudatio, w: Wokół Szymborskiej, "Poznańskie Studia Polonistyczne", Seria literacka II (XXII), 1995.
6. S. Barańczak, Posążek z soli, w: Etyka i poetyka, Paryż 1979, s. 132.
7. T. Borowski, U nas w Auschwitzu..., w: Utwory wybrane, oprac. A. Werner, Wrocław 1997, s. 105.
8. M. Cwietajewa, O muzo płaczu, najświetniejsza z muz... [Z cyklu: "Do Achmatowej"], przeł. J. Salamon, w: M. Cwietajewa, Wybór wierszy, wybór, przekł., posł. J. Salamon, Kraków 1977, s. 47.
9. K. Czukowski, Akhmatova and Mayakovsky, trans. J. Pearson, w: Major Soviet Writers: Essays in Criticism, ed. E. J. Brown, Oxford: Oxford University Press 1973, s. 53.
10. J. Ficowski, Wielki Tydzień, w: Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1893-1985, red. B. Drozdowski, B. Urbanowski, Łódź 1988, t. 2, s. 81-83.
11. S. Fitzpatrick, The Russian Revolution 1917-1932, New York: Oxford University Press 1976, s. 149.
12. A. Haight, Anna Akhmatova: A Poetic Pilgrimage, London: Oxford University Press 1976, s. 73.
13. J. Hartwig, Kto powiedział, w: Nim opatrzy się zieleń, Kraków 1995, s. 106.
14. Z. Herbert, Martwa natura z wędzidłem, Wrocław 1993, s. 71.
15. Z. Herbert, Pan Cogito a poeta w pewnym wieku, w: Poezje, Warszawa 1998, s. 396.
16. Z. Herbert, U wrót doliny, Jonasz, Na marginesie procesu, Przesłuchanie anioła, Sprawozdanie z raju, w. Poezje, Warszawa 1998, s. 81, 261-262, 324-327.
17. L. Kołakowski, Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem, Warszawa 1990, s. 268-269.
18. J. Longenbach, Modernist Poetics of History: Pound, Eliot, and the Sense of the Past, Princeton: Princeton University Press 1987, s. 3-28.
19. W. Majakowski, Rewolucja, przeł. L. Lewin, w: W. Majakowski Poezje, red. M. Jastrun i in., Warszawa 1957, s. 81.
20. N. Mandelsztam, Nadzieja w beznadziei, przeł. A. Drawicz, Warszawa 1997, s. 210.
21. Cz. Miłosz, Nieobjęta ziemia, Kraków 1988, s. 68.
22. Cz. Miłosz, Zniewolony umysł, Kraków 1989, s. 228.
23. R. Reeder, Anna Akhmatova: Poet and Prophet, New York: Saint Martin's Press 1994.
24. S. Sandler, The Canon and the Backward Glance, w: Fruits of Her Plume: Essays on Contemporary Russian Women's Culture, ed. H. Goscilo, Armonk, London 1993, s. 113-134.
25. A. Siniawski, Soviet Civilization: A Cultural History, trans. J. Turnbull, New York: Little Brown 1988, s. 6-7.
26. W. Szkłowski, O teorii prozy, Moscow: Federatsii 1929, rpt. Ann Arbor: Ardis 1985, s. 178-180.
27. W. Szymborska, Dnia 16 maja 1973 roku, w: Wiersze wybrane, Kraków 2000, s. 308.
28. W. Szymborska, Ludzie na moście, w: Wiersze wybrane, Kraków 2000, s. 267-268.
29. W. Szymborska, Noc, Streszczenie, Żona Lota, w: Wiersze wybrane, Kraków 2000, s. 23, 103, 205.
30. W. Szymborska, Żona Lota, w: Wiersze wybrane, Kraków 2000, s. 205-206.
31. L. Trocki, Literature and Revolution, trans. R. Strunsky, Ann Arbor: University of Michigan Press 1960, s. 170.
32. T.V. Tsiv'ian, Atitichnyje geroiny-zerkała Achmatowej, "Russian Literature" 1974 nr 7/8, s. 103-119.
33. T. Venclova, Aleksander Wat, przeł. J. Goślicki, Kraków 1997, s. 268-289.
34. A. Wat, Do Izajasza, Do Księgi Jonasza, Do Księgi Królów I, Sąd Ostateczny, w: Poezje zebrane, Kraków 1992, s. 320-322, 265-267.
35. A. Zagajewski, Poezja swobody, w: Drugi oddech, Kraków 1978, s. 110.
36. A. Żołkowski, Anna Achmatowa - piat'diesiat let spustia, "Zwiezda" 1996 nr 9, s. 211-227.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

11

End page:

28

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego