Object structure

Title:

Hermeneutyka tekstu literackiego w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2001)

Creator:

Kuziak, Michał

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

21 cm ; Text pol.

Subject and Keywords:

Mickiewicz, Adam (1798-1855) ; Polish literature - 19 c. ; hermeneutics

References:

1. B. Andrzejewski, Przyroda i język. Filozofia wczesnego romantyzmu w Niemczech, Warszawa 1989, s. 135.
2. C. S. Bartnik, Hermeneutyka personalistyczna, Lublin 1994, s. 62.
3. O. F. Bollnow, Rozumienie krytyczne, w: Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki, wybór i przekł. G. Sowiński, Kraków 1993, s. 169.
4. Z. Czerny, Krasiński w literaturze francuskiej, "Pamiętnik Literacki" 1912.
5. U. Eco, Między autorem i tekstem, w: Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, przeł. T. Bieroń, Kraków 1996, s. 67.
6. H. G. Gadamer, Prawda i metoda, przekł. B. Baran, Kraków 1993, s. 104.
7. M. Głowiński, Ekspresja i empatia, Kraków 1997.
8. M. Głowiński, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977, s. 127.
9. F. Ilesić, Adama Mickiewicza paryskie "Wykłady" i serbskiego poety Simy Milutinovicia "Tragedia Obylie" (1827), "Sprawozdania Towarzystwa Nauk Warszawskiego" 1933 nr 1-6.
10. M. Janion, Humanistyka: poznanie i terapia, Warszawa 1982, s. 124.
11. M. Kuziak, Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza o "Nie-boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego, "Poznańskie Studia Polonistyczne" 1998.
12. M. Mann, Rozwój syntezy literackiej od jej początków do Gervinusa, "Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Filologicznego", seria III, t. 3, 1911, s. 321.
13. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska, w: Dzieła, pod red. J. Krzyżanowskiego (Wydanie Jubileuszowe), Warszawa 1955.
14. R. E. Palmer, Manifest hermeneutyczny, przekł. M. Król, W. Lubowiecki, "Pamiętnik Literacki" 1992 z. 1.
15. M. Potępa, Dialektyka i hermeneutyka w filozofii Friedricha Daniela Schleiermachera, Łódź 1992, s. 143.
16. P. Ricoeur, Symbolika zła, przeł. S. Cichowicz, M. Ochab, Warszawa 1986, s. 154.
17. M. Scheler, Istota i forma sympatii, przekł. A. Węgrzycki, Warszawa 1980, s. 367.
18. Z. Stefanowska, Mickiewicz jako czytelnik "Marii" Malczewskiego, w: Księga w 170 rocznicę wydania "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza, pod red. J. Kolbuszewskiego, Wrocław 1993.
19. Z. Stefanowska, Mickiewicz o "Wacława dziejach", w: Próba zdrowego rozumu, Warszawa 1976.
20. W. Stróżewski, Dialektyka twórczości, Kraków 1983, s. 319.
21. M. Strzyżewski, O Mickiewiczowskiej nobilitacji poematu Stefana Garczyńskiego "Wacława dzieje". (Zapomniany krytycznoliteracki aspekt wykładów paryskich Adama Mickiewicza), "Pamiętnik Literacki" 1998, z. 2.
22. J. Tuczyński, Herder i herderyzm w Polsce, Gdańsk 1999, s. 18.
23. A. Walicki, Filozofia a mesjanizm, Warszawa 1970, s. 247.
24. W. Weintraub, Profecja i profesura, Warszawa 1976, s. 19.
25. A. Wierzbicki, Historiografia polska doby romantyzmu, Wrocław 1999, s. 82.
26. A. Witkowska, O Mickiewiczowskim czytaniu "tekstu człowieka", w: Studia romantyczne, pod red. M. Żmigrodzkiej, Wrocław 1973.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

191

End page:

205

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund