Object structure

Title:

Między "Wertepami" a "Czarnym potokiem". Zagadnienia ewolucji prozy Leopolda Buczkowskiego

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2001)

Creator:

Buryła, Sławomir

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

21 cm ; Text pol.

Subject and Keywords:

Buczkowski, Leopold (1905-) ; Polish literature - 20 c. ; prose

References:

1. L. Buczkowski, Czarny potok, Warszawa 1986. ; 2. L. Buczkowski, Dorycki krużganek, Kraków 1977. ; 3. L. Buczkowski, Grząski sad, "Ex Libris" 1994, s. 57. ; 4. L. Buczkowski, Powstanie na Żoliborzu, "Regiony" 1992. ; 5. L. Buczkowski, Wszystko jest dialogiem, Warszawa 1984, s. 49-50. ; 6. L. Buczkowski, Żywe dialogi, Bydgoszcz 1989. ; 7. S. Buryła, Poza konwencją. Poszukiwania artystyczne w prozie Leopolda Buczkowskiego, "Pamiętnik Literacki" 1999 z. 3. ; 8. S. Buryła, "Przestańcie perfumować wojną", w; Problemy współczesnej tanatologii, pod red J. Kolbuszewskiego, Wrocław 1999. ; 9. A. Falkiewicz, Dezercja Leopolda Buczkowskiego, "Twórczość" 1977 nr 1. ; 10. L. B. Grzeniewski, "Wertepy" Leopolda Buczkowskiego po dwudziestu latach, "Twórczość" 1957 nr 6. ; 11. B. Hadaczek, W podolskim świecie Leopolda Buczkowskiego, "Miesięcznik Literacki" 1988 nr 7. ; 12. J. Kazimierski, Sława Buczkowskiego, w: Znani - nieznani, pod red. K. Cieślika, J. Kazimierskiego, M. Skwary, Szczecin 1997, s. 147. ; 13. K. Klimowska, Koncepcja rzeczywistości w "Wertepach" i "Czarnym potoku" Leopolda Buczkowskiego, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP" (Kraków) 1978, z. 68. ; 14. W. Maciąg, Wertepy psychiki ludzkiej, "Orka" 1959 nr 2. ; 15. E. Muciek, Zniszczenie "wertepowego świata", "Akcent" 1990 nr 1/2. ; 16. R. Nycz, Oko i dłoń pisarza, "Teksty" 1973 nr 3. ; 17. R. Nycz, O kolażu tekstowym, w: Pogranicza i korespondencje sztuk, pod red. T. Cieślikowskiej i J. Sławińskiego, Warszawa 1980. ; 18. R. Nycz, Teufelsdrckh redivivs albo o pewnym dialogu tekstowym, "Teksty" 1978 nr 1. ; 19. O dzienniku Leopolda Buczkowskiego, z Z. Trziszką rozmawia S. Buryła, "Kresy" 1997 nr 4. ; 20. J. Pieszczachowicz, Kręgi ciemności, "Miesięcznik Literacki" 1968 nr 9, s. 54. ; 21. A. Skała, Dystans i polifonia. O powieściach Leopolda Buczkowskiego, "Akcent" 1996 nr 3, s. 96. ; 22. J. Stempowski, Kaprysy kosmiczne i ich konsekwencje literackie. Trzy powieści Leopolda Buczkowskiego, w: Szkice literackie, Warszawa 1988, s. 125. ; 23. K. Wyka, Książki o wsi, w: Pogranicze powieści, Warszawa 1974.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

265

End page:

273

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: