Object structure

Title:

Między "Wertepami" a "Czarnym potokiem". Zagadnienia ewolucji prozy Leopolda Buczkowskiego

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2001)

Creator:

Buryła, Sławomir

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

21 cm ; Text pol.

Subject and Keywords:

Buczkowski, Leopold (1905-) ; Polish literature - 20 c. ; prose

References:

1. L. Buczkowski, Czarny potok, Warszawa 1986.
2. L. Buczkowski, Dorycki krużganek, Kraków 1977.
3. L. Buczkowski, Grząski sad, "Ex Libris" 1994, s. 57.
4. L. Buczkowski, Powstanie na Żoliborzu, "Regiony" 1992.
5. L. Buczkowski, Wszystko jest dialogiem, Warszawa 1984, s. 49-50.
6. L. Buczkowski, Żywe dialogi, Bydgoszcz 1989.
7. S. Buryła, Poza konwencją. Poszukiwania artystyczne w prozie Leopolda Buczkowskiego, "Pamiętnik Literacki" 1999 z. 3.
8. S. Buryła, "Przestańcie perfumować wojną", w; Problemy współczesnej tanatologii, pod red J. Kolbuszewskiego, Wrocław 1999.
9. A. Falkiewicz, Dezercja Leopolda Buczkowskiego, "Twórczość" 1977 nr 1.
10. L. B. Grzeniewski, "Wertepy" Leopolda Buczkowskiego po dwudziestu latach, "Twórczość" 1957 nr 6.
11. B. Hadaczek, W podolskim świecie Leopolda Buczkowskiego, "Miesięcznik Literacki" 1988 nr 7.
12. J. Kazimierski, Sława Buczkowskiego, w: Znani - nieznani, pod red. K. Cieślika, J. Kazimierskiego, M. Skwary, Szczecin 1997, s. 147.
13. K. Klimowska, Koncepcja rzeczywistości w "Wertepach" i "Czarnym potoku" Leopolda Buczkowskiego, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP" (Kraków) 1978, z. 68.
14. W. Maciąg, Wertepy psychiki ludzkiej, "Orka" 1959 nr 2.
15. E. Muciek, Zniszczenie "wertepowego świata", "Akcent" 1990 nr 1/2.
16. R. Nycz, Oko i dłoń pisarza, "Teksty" 1973 nr 3.
17. R. Nycz, O kolażu tekstowym, w: Pogranicza i korespondencje sztuk, pod red. T. Cieślikowskiej i J. Sławińskiego, Warszawa 1980.
18. R. Nycz, Teufelsdrckh redivivs albo o pewnym dialogu tekstowym, "Teksty" 1978 nr 1.
19. O dzienniku Leopolda Buczkowskiego, z Z. Trziszką rozmawia S. Buryła, "Kresy" 1997 nr 4.
20. J. Pieszczachowicz, Kręgi ciemności, "Miesięcznik Literacki" 1968 nr 9, s. 54.
21. A. Skała, Dystans i polifonia. O powieściach Leopolda Buczkowskiego, "Akcent" 1996 nr 3, s. 96.
22. J. Stempowski, Kaprysy kosmiczne i ich konsekwencje literackie. Trzy powieści Leopolda Buczkowskiego, w: Szkice literackie, Warszawa 1988, s. 125.
23. K. Wyka, Książki o wsi, w: Pogranicze powieści, Warszawa 1974.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

265

End page:

273

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund