Object structure

Title:

Miłosz, poeta powtórzenia

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3-4 (2001)

Creator:

Zaleski, Marek

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

21 cm ; Text pol.

Subject and Keywords:

Miłosz, Czesław (1911-2004) ; Polish literature - 20-21 c. ; repetition

References:

1. Augustyn Św., Wyznania, przeł. Z. Kubiak, Warszawa 1987, s. 298 i nast.
2. R. Barthes, Światło obrazu, przeł. J. Trznadel, Warszawa 1996, s. 134.
3. J. D. Caputo, Radical Hermeneutics. Repetition, Deconstruction and the Hermeneutic Project, Bloomington 1987, s. 133 i nast.
4. J. E. Cirlot, Słownik symboli, przeł. I. Kania, Kraków 2000, s. 339.
5. G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, przeł. B. Banasiak i K. Matuszewski, Warszawa 1997, s. 407.
6. J. Derrida, Głos i fenomen. Wprowadzenie do problematyki znaku w fenomenologii Husserla, przeł. B. Banasiak, Warszawa 1997.
7. M. Heidegger, Hoelderlin i istota poezji, przeł. K. Michalski, w: Teoria badań literackich za granicą, t. 2, cz. 2, red. S. Skwarczyńska, Kraków 1981, s. 193.
8. J. Hillis Miller, Fiction and Repetition. Seven English Novels, Harvard Uniwersity Press 1982, s. 5.
9. P. de Man, Retoryka czasowości, przeł. A. Sosnowski, "Literatura na Świecie" 1999, nr 10-11, s. 215.
10. M. Jastrun, Do poety i Poematu o mowie polskiej, w: tegoż, Poemat o mowie polskiej, Warszawa 1953.
11. S. Kierkegaard, Powtórzenie, przeł. B. Świderski, Warszawa 1992.
12. P. Łaciak, Wczesny Derrida. Dekonstrukcja fenomenologii, Kraków 2001, s. 127 i nast.
13. L. Magnus, The Track of the Repetend: Syntactic and Lexical Repetitions in Modern Poetry, New York 1989, s. 3 i nast.
14. M. P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Bydgoszcz 1997, s. 375.
15. A. Melberg, Theories of Mimesis, Cambridge University Press 1995, s. 168 i nast.
16. Cz. Miłosz, Niedziela w Brunnen, "Kultura" 1954, nr 3.
17. Cz. Miłosz, Ogród nauk, Paryż 1979, s. 24.
18. Cz. Miłosz, O niewiedzy wyuczonej i literackiej, "Kultura" 1980, nr 6, s. 34.
19. Cz. Miłosz, O wierszach Jastruna, "Kultura" 1953, nr 9, s. 33.
20. Cz. Miłosz, Prywatne obowiązki, Paryż 1972, s. 162.
21. Cz. Miłosz, Rok myśliwego, Paryż 1988, s. 302.
22. Cz. Miłosz, Widzenia nad Zatoką San Francisco, Paryż 1969, s. 51.
23. Cz. Miłosz, Wiersze, Kraków 1993, t. 2, s. 27.
24. R. Nycz, Nostalgia za nieosiągalnym. O późnych poematach Czesława Miłosza (1992), w: Poznawanie Miłosza 2, Kraków 2000, s. 294 i nast.
25. P. Ricoeur, Wokół pytań o sens, "Tygodnik Powszechny" 1998, nr 29.
26. M. Zalewski, Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej, Warszawa 1996, s. 52.
27. S. Żiżek, The Melancholy and Act, "Critical Inquire", vol. 26 n. 4, s. 659.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3-4

Start page:

27

End page:

38

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund