Object structure

Title:

Dwa razy Madame. Pigmaliona autoportret z kobietą

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2005)

Creator:

Samborska-Kukuć, Dorota

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Libera, Antoni ; Jackiewicz, Aleksander ; interpretacja

References:

1. P. Czapliński, Między nostalgią a melancholią, w: Wzniosłe tęsknoty: nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, s. 254.
2. M. Dzień, O Micie, który staje się Słowem, „Kwartalnik Artystyczny” 1999 nr 1, s. 178.
3. J. Gondowicz, Dialogi listów w butelkach, „Nowe Książki” 1999 nr 4, s. 75.
4. P. Huelle, KPP i duch Racine’a, „Tygodnik Powszechny” 1998 nr 39, s. 12.
5. A. Jackiewicz, Madame, Czytelnik, Warszawa 1963, s. 7.
6. M. Janion, M. Żmigrodzka, Bildung i Bildungsroman, w: Odyseja wychowania. Goethańska wizja człowieka w „Latach nauki i latach wędrówki Wilhelma Meistra”, Aureus, Kraków 1998, s. 65.
7. W. Kaliszewski, Nareszcie powieść, „Więź” 1999 nr 2, s. 202.
8. J. Katz, Romans prowincjonalny, „Twórczość” 1964 nr 5, s. 73.
9. E. Levinas, Bliskość, przeł. E. Bieńkowska, „Znak” 1976 nr 1, s. 93.
10. A. Libera, Madame, Znak, Kraków 1999, s. 44.
11. J. Łukasiewicz, Mowa na uroczystość wręczenia Antoniemu Liberze Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego za powieść „Madame”, „Kwartalnik Artystyczny” 2000 nr 1, s. 150.
12. W. Maciąg, Cena trwałej miłości, „Życie Literackie” 1963 nr 44, s. 4.
13. T. Mann, Tonio Kroger, w: Tonio Kroger i inne opowiadania, przeł. L. Staff, Czytelnik, Warszawa 1987, s. 72.
14. K. Masłoń, Podążać sa Gwiazdą Północy, „Rzeczpospolita” 1998 nr 226, s. 18.
15. A. Ostowicz, Nie urodziłem się za późno, „Warsztaty Polonistyczne” 1998 nr 4, s. 129.
16. A.E. Poe, Portret owalny, w: Opowieści niesamowite, przeł. B. Leśmian, S. Wyrzykowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984, s. 31.
17. R.M. Rilke, Malte. Pamiętniki Malte-Lauridsa Brigge, przeł. W. Hulewicz, wstęp M. Jastrun, Czytelnik, Warszawa 1979, s. 235-236.
18. K. Szczuka, Forma i chłopiec, „Res Publica Nowa” 1999 nr 1/2, s. 97.
19. D. Ulicka, Czekanie na opowieść, „Nowe Książki” 1999 nr 1, s. 10-11.
20. M. Wolny, Królowa Śniegu. Międzynarodowa kariera „Madame” Antoniego Libery, „Polityka” 2000 nr 12, s. 64.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

126

End page:

140

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund