Object structure

Title:

Na tropach autora. O poezji Marcina Świetlickiego i nie tylko

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2005)

Creator:

Panas, Paweł

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Świetlicki, Marcin ; poetry ; literary criticism

References:

1. E. Balcerzan, „Sprzecznościowa” koncepcja literackości, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, IBL, Warszawa 2002, s. 264.
2. M. Couturier, La figure de Tauteur, Seuil, Paris 1995.
3. M. Czermińska, Autobiografia i powieść czyli pisarz i jego postacie, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1987.
4. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Universitas, Kraków 2000.
5. P. Dixon, M. Bortolussi, Literary communication: Effects of reader-narrator cooperation, „Poetics” 1996 nr 23.
6. S. Fish, Antyfundamentalizm, nadzieja na teorię a nauczanie kompozycji literackiej, przeł. M. Glasenapp-Konkol, przekł. przejrz. A. Szachaj, w: tegoż, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, red. A. Szachaj, wstęp do wyd. pol. R. Rorty, przedm. A. Szachaj, Universitas, Kraków 2002, s. 362.
7. H. Friedrich, Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX wieku do połowy XX wieku, przekł. i wstęp E. Feliksiak, PIW, Warszawa 1978.
8. O. y Gasset, Dehumanizacja sztuki, w: tegoż, Dehumanizacja sztuki i inne eseje, przeł. P. Niklewicz, Czytelnik, Warszawa 1980.
9. E. Jabes, Księga pytań, przeł. A. Wodnicki, „Literatura na Świecie” 2001 nr 7, s. 17.
10. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przekł., wstęp i oprac. A. Gorzkowski, Homini, Bydgoszcz 2002, s. 454.
11. P. Lejeune, Pakt autobiograficzny (bis), przeł. S. Jaworski, w: tegoż, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. R. Lubas-Bartoszyńska, przeł. W. Gajewski i in., Universitas, Kraków 2001, s. 182-185.
12. P. de Man, Autobiografia jako od-twarzanie:, przekł. M.B. Fedewicz, w: Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, s. 117-118.
13. H. Meschonnic, Modernity Modernity, „New Literary History” 1992 nr 2, s. 401-430.
14. R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze: siady obecności, w: tegoż, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Universitas, Kraków 2001, s. 53.
15. R. Nycz, Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia, w: tegoż, Język modernizmu. Prologomena historycznoliterackie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
16. R.M. Ohmann, Literature as Act, w: Approaclies to Poetics, ed. Seymour Chatman, Columbia University Press, New York-London 1973, s. 81-107.
17. W. Panas, Z zagadnień semiotyki podmiotu, w: tegoż, W kręgu metody semiotycznej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1991.
18. D.E. Pease, Author, w: Critical Termsfor Literary Study, ed. by F. Lentricchia, T. McLaughlin, The University of Chicago Press 1995, s. 116.
19. J.-B. Puech, Du vivant de l’auteur, „Poétique” 1985 nr 63.
20. M. Rusinek, Między retoryką a retorycznością, Universitas, Kraków 2003.
21. M. Stala, Piosenka niekochanego, w: tegoż, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Znak, Kraków 1997, s. 189-196.
22. P. Śliwiński, Poeta wyłączony, „Gazeta Wyborcza” z 27 marca 2003, s. 3.
23. P. Śliwiński, O Świetlickim słówko, „Kresy. Kwartalnik Literacki” 2001 nr 3, s. 47.
24. M. Świetlicki, Czynny do odwołania, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2001.
25. M. Świetlicki, Schizma, Wydawnictwo Czarne, Czarne 1999.
26. Ch. Taylor, Epifanie modernizmu, przeł. Ł. Sommer, w: tegoż, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. M. Gruszczyński i in., oprac. nauk. T. Gadacz, wstęp A. Bielik-Robson, PWN, Warszawa 2001, s. 837-909.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

141

End page:

151

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund