Object

Planned object

Title: Obrona potoczna historii literatury, czyli półka czytelnika i półka badacza

Creator:

Ziomek, Jerzy

Date issued/created:

1990

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (1990)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. R. Barthes, Czym jest krytyka?, przeł. J. Lalewicz, w: idem, Mit i znak. Eseje, wyb. J. Błoński, Warszawa 1970, s. 285. ; 2. R. Barhtes, Historia czy literatura? przeł. W. Błońska, w: idem, Mit i znak. Eseje, wyb. J. Błoński, Warszawa 1970, s. 165. ; 3. M. Beaujour, Genus Universum: gatunek literacki renesansu, przeł. M. Dramińska — Joczowa, "Pamiętnik Literacki" 1989, z. 2, s. 336. ; 4. R. Cohen, Historia i gatunek, przeł. M. Adamczyk — Garbowska, "Pamiętnik Literacki" 1989, z. 2, s. 274. ; 5. K. Dmitruk, Literatura — społeczeństwo — przestrzeń. Przemiany układu komunikacji literackiej, Warszawa 1980. ; 6. R. Escarpit, La littérature et le social, w: Le littéraire et le social, Paris 1970. ; 7. R. Escarpit, Literatura a społeczeństwo, przeł. J. Lalewicz, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1973, t. 3, s. 124. ; 8. M. Głowiński, Style odbioru, Kraków 1977, s. 126. ; 9. A. J. Greimas, Sur l'histoire événementielle et l'histoire fondamentale, w: Geschichte, Ereignis und Erzählung, Hrsg. von R. Kosellek und W.-D. Stempel, München 1973, s. 139 — 153. ; 10. R. Handke, Dialektyka komunikacji literackiej, w: Problemy teorii literatury, seria 3, wyb. H. Markiewicz, Wrocław 1988, s. 444. ; 11. R. Ingarden, O poznawaniu dzieła literackiego, przeł. D. Gierulanka, Warszawa 1976, s. 450. ; 12. R. Ingarden, Wykłady i dyskusje z estetyki, wyb. i oprac. A. Szczepańska, Warszawa 1981, s. 170. ; 13. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, Warszawa 1978, s. 19. ; 14. H. R. Jauss, Geschichte der Kunst und Historie, w: Geschichte, Ereignis und Erzählung, Hrsg. von R. Kosellek und W.-D. Stempel, München 1973, s. 206. ; 15. H. R. Jauss, Historia literatury jako wyzwanie rzucone nauce o literaturze (fragmenty), przeł. R. Handke, "Pamiętnik Literacki" 1972, z. 4, s. 274. ; 16. H. Markiewicz, Dylematy historyka literatury, w: idem, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989. ; 17. H. Markiewicz, Rzut oka na najnowszą teorię badań literackich za granicą, w: idem, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989, s. 7 — 31. ; 18. J. Mukařovský, Wśród znaków i struktur. Wybór szkiców, wyb., red. i słowo wst. J. Sławiński, Warszawa 1970, s. 27. ; 19. S. J. Schmidt, Einführung in die Empirische Literaturwissenschaft, Braunschweig - Wiesbaden 1985, s. 15. ; 20. S. J. Schmidt, Grundriss der Empirischen Literaturwissenschaft. Teil I/1: Der gesellschaftliche Handlungsbereich Literatur. I/2: Zur Rekonstruktion literaturwissenschaftlicher Fragestellungen in einer Empirischen Theorie der Literatur, Braunschweig — Wiesbaden 1980 — 1982. ; 21. S. J. Schmidt, O pisaniu historii literatury, przeł. M. B. Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" 1988, z. 3, s. 239. ; 22. S. J. Schmidt, On Writing Histories of Literature. Some Remarks from a Constructivist Point of View, "Poetics" 14 (1985). ; 23. B. Skarga, Granice historyczności, Warszawa 1989, s. 17. ; 24. J. Sławiński, Dzieło — Język — Tradycja, Warszawa 1974, s. 66. ; 25. J. Sławiński, O dzisiejszych normach czytania (znawców), "Teksty" 1973, nr 3. ; 26. R. Wellek, Teoria, krytyka i historia literatury, przeł. M. Kaniowa, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1972, t. 2, s. 272.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

67

End page:

81

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information