Object

Planned object

Title: Obrona potoczna historii literatury, czyli półka czytelnika i półka badacza

Creator:

Ziomek, Jerzy

Date issued/created:

1990

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (1990)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. R. Barthes, Czym jest krytyka?, przeł. J. Lalewicz, w: idem, Mit i znak. Eseje, wyb. J. Błoński, Warszawa 1970, s. 285.
2. R. Barhtes, Historia czy literatura? przeł. W. Błońska, w: idem, Mit i znak. Eseje, wyb. J. Błoński, Warszawa 1970, s. 165.
3. M. Beaujour, Genus Universum: gatunek literacki renesansu, przeł. M. Dramińska — Joczowa, "Pamiętnik Literacki" 1989, z. 2, s. 336.
4. R. Cohen, Historia i gatunek, przeł. M. Adamczyk — Garbowska, "Pamiętnik Literacki" 1989, z. 2, s. 274.
5. K. Dmitruk, Literatura — społeczeństwo — przestrzeń. Przemiany układu komunikacji literackiej, Warszawa 1980.
6. R. Escarpit, La littérature et le social, w: Le littéraire et le social, Paris 1970.
7. R. Escarpit, Literatura a społeczeństwo, przeł. J. Lalewicz, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1973, t. 3, s. 124.
8. M. Głowiński, Style odbioru, Kraków 1977, s. 126.
9. A. J. Greimas, Sur l'histoire événementielle et l'histoire fondamentale, w: Geschichte, Ereignis und Erzählung, Hrsg. von R. Kosellek und W.-D. Stempel, München 1973, s. 139 — 153.
10. R. Handke, Dialektyka komunikacji literackiej, w: Problemy teorii literatury, seria 3, wyb. H. Markiewicz, Wrocław 1988, s. 444.
11. R. Ingarden, O poznawaniu dzieła literackiego, przeł. D. Gierulanka, Warszawa 1976, s. 450.
12. R. Ingarden, Wykłady i dyskusje z estetyki, wyb. i oprac. A. Szczepańska, Warszawa 1981, s. 170.
13. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, Warszawa 1978, s. 19.
14. H. R. Jauss, Geschichte der Kunst und Historie, w: Geschichte, Ereignis und Erzählung, Hrsg. von R. Kosellek und W.-D. Stempel, München 1973, s. 206.
15. H. R. Jauss, Historia literatury jako wyzwanie rzucone nauce o literaturze (fragmenty), przeł. R. Handke, "Pamiętnik Literacki" 1972, z. 4, s. 274.
16. H. Markiewicz, Dylematy historyka literatury, w: idem, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989.
17. H. Markiewicz, Rzut oka na najnowszą teorię badań literackich za granicą, w: idem, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989, s. 7 — 31.
18. J. Mukařovský, Wśród znaków i struktur. Wybór szkiców, wyb., red. i słowo wst. J. Sławiński, Warszawa 1970, s. 27.
19. S. J. Schmidt, Einführung in die Empirische Literaturwissenschaft, Braunschweig - Wiesbaden 1985, s. 15.
20. S. J. Schmidt, Grundriss der Empirischen Literaturwissenschaft. Teil I/1: Der gesellschaftliche Handlungsbereich Literatur. I/2: Zur Rekonstruktion literaturwissenschaftlicher Fragestellungen in einer Empirischen Theorie der Literatur, Braunschweig — Wiesbaden 1980 — 1982.
21. S. J. Schmidt, O pisaniu historii literatury, przeł. M. B. Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" 1988, z. 3, s. 239.
22. S. J. Schmidt, On Writing Histories of Literature. Some Remarks from a Constructivist Point of View, "Poetics" 14 (1985).
23. B. Skarga, Granice historyczności, Warszawa 1989, s. 17.
24. J. Sławiński, Dzieło — Język — Tradycja, Warszawa 1974, s. 66.
25. J. Sławiński, O dzisiejszych normach czytania (znawców), "Teksty" 1973, nr 3.
26. R. Wellek, Teoria, krytyka i historia literatury, przeł. M. Kaniowa, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1972, t. 2, s. 272.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

67

End page:

81

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information