Object structure

Title:

Warszawa okupacyjna - topografia i egzystencja

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (1999)

Creator:

Leociak, Jacek

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6IX 1939-23 VII 1942, oprac. M. Fuks, Warszawa 1983. ; 2. R. Auerbach, [Dziennik z getta], Archiwum ŻIH, Ring I,641; Ring I,654; Lament rzeczy martwych, „Przełom" 1946, nr 2. ; 3. Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, Warszawa 1998, s. 33. ; 4. T. Berenstein, A. Rutkowski, Obóz koncentracyjny dla Żydów w Warszawie (1943-1944), „Biuletyn ŻIH" 62 (1967), s. 5-6. ; 5. A. Blady-Szwajgier, I nic więcej nie pamiętam, Warszawa 1994. ; 6. K. Brandys, Miasto niepokonane, wyd. IX, Warszawa 1962. ; 7. F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIIIw., t. 1: Struktury codzienności, [tłum. różni], Warszawa 1992, s. 410. ; 8. F. Braudel, Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II, t. 2, [tłum. różni], Gdańsk 1977, s.167. ; 9. H. Bryskier, Żydzi pod swastyką czyli getto warszawskie. „Biuletyn ŻIH" 62 (1967). ; 10. M. Dąbrowska, Dzienniki 1933-1945, t. 2, wybór i wstęp T. Drewnowski, Warszawa 1988. ; 11. K. Dunin-Wąsowicz, Warszawa w latach 1939-1945, Warszawa 1984, s. 126-127. ; 12. B. Engelking, „Czas przestał dla mnie istnieć... ". Analiza doświadczenia czasu w sytuacji ostatecznej, Warszawa 1996, s. 160-177. ; 13. M. Głowiński, Labirynt, przestrzeń obcości, w: Mity przebrane. Dionizos. Narcyz. Prometeusz. Marchołt. Labirynt, Kraków 1990, s. 175. ; 14. A. J. Greimas, Ku semiotyce topologicznej, w: E. Leach, A. J. Greimas, Rytuał i narracja, Warszawa 1989. ; 15. R. Hilberg, The Destruction of the European Jews, New York, London 1985. ; 16. L. Hirszfeld, Historia jednego życia, Warszawa 1989. ; 17. A. Iwańska, J. Gralewski, Wojenne odcinki (Warszawa 1940-1943), Warszawa 1990. ; 18. B. Jałowiecki, Proces waloryzacji przestrzeni miejskiej, w: Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej, red. Z. Pióro, Warszawa 1982. ; 19. J. W. Jankowski, Gdyby Hitler wygrał wojnę. Warszawa w planach hitlerowców, „Stolica" 1959 nr 36. ; 20. Ch. A. Kapłan, Scroll of Agony. The Warsaw Diary of Chaim A. Kaplan, transl, and ed. by A. I. Katsh, Indiana University Press 1999. ; 21. D. Kortko, M. Nycz, Spacer po bastionie Auschwitz, „Magazyn" cotygodniowy dodatek do „Gazety Wyborczej", nr 19, 13.05.1999, s. 6-10. ; 22. T. Kułakowski, Hitlerowska polityka eksterminacji kulturalnej, Warszawa 1955, s. 32. ; 23. L. Landau, Kronika lat wojny i okupacji. Tekst do druku przygotowali Z. Landau i J. Tomaszewski, przedm. opatrzył W. Kula, t.I, Warszawa 1962. ; 24. J. Le Goff, Świat średniowiecznej wyobraźni, przeł. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 1997, s. 207-245. ; 25. J. Leociak, Tekst wobec Zagłady. (O relacjach z getta warszawskiego), Wrocław 1997, s. 217-226. ; 26. P. Levi, The Drowned and the Saved, New York 1986, s. 47. ; 27. A. Lewin, Dziennik z getta warszawskiego, „Biuletyn ŻIH" nr 19-20 (1956); 21-24 (1957); 25 (1958). ; 28. H. Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego. Październik 1940 -styczeń 1943, oprac. Noemi Mokowerowa, Wrocław 1987. ; 29. K. Małcużyński, Szkice warszawskie, Warszawa 1955, s. 13-17. ; 30. L. Mumford, The City in History, New York 1961, s. 64-70; 304-305. ; 31. Z. Nałkowska, Dzienniki. V. 1939-1945, oprac. wstęp i komentarz H. Kirchner, Warszawa 1996. ; 32. A. Pawełczyńska, Wartości a przemoc. Zarys socjologicznej problematyki Oświęcimia, Warszawa 1995, s. 37,46. ; 33. Pisanie miasta - czytanie miasta, red. A. Zeidler-Janiszewska, Poznań 1997. ; 34. E. Ringelblum, Kronika getta warszawskiego . Wrzesień 1939-styczeń 1943, Wstęp i red. A. Eisenbach, przeł. z jidisz A. Rutkowski, Warszawa 1983. ; 35. R. Sakowska, Ludzie z dzielnicy zamkniętej. Z dziejów Żydów w Warszawie w latach okupacji hitlerowskiej październik 1939-marzec 1943, Warszawa 1993. ; 36. L. Schmidt, Cudem przeżyliśmy czas zagłady, Kraków 1983. ; 37. R. Sennett, Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu, przeł. M. Konikowska, Gdańsk 1996, s. 186. ; 38. W. Sieroszewski, Dziennik (29. 11. 1938 - 31. 12. 1939), wybrał i przygotował do druku A. Lam, w: Dzieła, t. XX cz. 2, Kraków 1963. ; 39. S. Sontag, Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, przeł. J. Anders, Warszawa 1999, s. 84. ; 40. S. Srokowski, Zapiski - dziennik 1 IX 1939 - 29 VIII 1944, Archiwum PAN, syg. III - 22. ; 41. N. Szac-Wajnkranc, Przeminęło z ogniem. Pamiętnik, wyd.II, Warszawa 1988. ; 42. T. Szarota, Dzielnica niemiecka, w: Okupowanej Warszawy dzień powszedni. Studium historyczne, wyd. III, Warszawa 1988, s. 442-446. ; 43. M. S. Szczepański, Z historii socjologii miasta i procesów urbanizacji. Ekologia klasyczna i konwencjonalne teorie urbanizacji, w: Problemy socjologii miasta, pod red. J. Wodza, Katowice 1984, s. 16. ; 44. W. Szpilman, Śmierć miasta [spisane przez J. Waldorffa], Warszawa 1946. ; 45. R.R. Taylor, The Word in Stone. The Role of Architecture in the National Socialist Ideology, Berkeley 1974. ; 46. A. Werner, Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów, Warszawa 1971, s. 116. ; 47. W. Włodarczyk, Socrealizm. Sztuka polska w latach 1950-1954, Paryż 1986. ; 48. Wojdysławski, Refleksje z okresu okupacji [1939-1942], Archiwum ŻIH, Ring. I, 489. ; 49. F. Wyszyński, Dziennik 1 XII 1941 - 29 II 1944, Biblioteka Narodowa - zbiory specjalne akc. 7505.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

19

End page:

36

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: