Object

Title: Obrazki z ulicy. O "Fikcyjnej postaci" Edmunda Millera

Creator:

Rybicka, Elżbieta

Date issued/created:

1999

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (1999)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. T.W. Adorno, Pozycja narratora we współczesnej powieści, w: Sztuka i sztuki. Wybór esejów, przeł. K. Krzemień-Ojak, wybrał i opatrzył wstępem K. Sauerland, Warszawa 1990, s. 177. ; 2. R. Barthes, Brecht, przeł. A. Tatarkiewicz, w: Mit i znak. Eseje, wybór i słowo wstępne J. Błoński, Warszawa 1970, s. 199. ; 3. W.J. Burszta, Miasto i wieś - opozycja mitycznych nostalgii, w: Pisanie miasta - czytanie miasta, pod red. A. Zeidler-Janiszewskiej, Poznań 1997. ; 4. U. Eco, Sposób kształtowania jako wyraz światopoglądu twórcy, tłum. L. Eustachiewicz, w: Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Warszawa 1994. ; 5. K. Irzykowski, Prolegomena do charakterologii, Lwów, b.d. wyd., s. 37-38. ; 6. H.R. Jauss, 1912. Threshold to an Epoch. Apollinaire'a „Zone" and „Lundi Rue Christine", transl, by R. Blood, Yale French Studies, nr 74. ; 7. E. Jędrkiewicz, Kultura urbanistyczna, „Głos Literacki" 1928 nr 9. ; 8. S. Kracauer, Ornament z ludzkiej masy, przeł. C. Jenne, w: Wobec faszyzmu, wybrał i opatrzył wstępem H. Orłowski, Warszawa 1987, s. 12. ; 9. W. Krysinski, Entre alienation et utopie: la ville dans la poésie moderne, „Revue d'Esthetique" 1977 nr 3-4. ; 10. E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, wstępem poprzedziła B. Skarga, przekł. przejrzał J. Migasiński, Warszawa 1998, s. 147. ; 11. E. Miller, Fikcyjna postać, Warszawa 1934. ; 12. Cz. Miłosz, Legenda miasta-potwora, w: Prywatne obowiązki, Paryż 1980, s. 233. ; 13. R. Nycz, Język modernizmu. Doświadczenie wyobcowania i jego konsekwencje, w. Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997. ; 14. O. Ortwin, Żywe fikcje, w: Żywe fikcje. Studia o prozie, poezji i krytyce, oprac. J. Czachowska wstęp M. Głowiński, Warszawa 1970, s. 49. ; 15. T. Peiper, Miasto. Masa. Maszyna, w: Tędy, Warszawa 1930, s. 23-24. ; 16. R. Sheppard, Problematyka modernizmu europejskiego, przeł. P. Wawrzyszko, w: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, pod red. i ze wstępem R. Nycza, Kraków 1998, s. 92-100. ; 17. G. Simmel, Filozofia pieniądza, przeł. i posłowiem opatrzył A. Przyłębski, Poznań 1997, s. 406. ; 18. G. Simmel, Mentalność mieszkańców wielkich miast, w: Socjologia, przeł. M. Łukasiewicz, wstępem opatrzył S. Nowak, Warszawa 1975, s. 525. ; 19. E. Timms, Unreal City - Theme and Variations, w: Unreal City. Urban Experience in Modern European Literature and Art., ed. by E. Timms, D. Kelly, Manchester 1985, s. 4. ; 20. R. Williams, The Metropolis and the Emergence of Modernism, w: Modernism / Postmodernism, ed. and introd. by P. Brooker, London and New York 1993.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

137

End page:

153

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59217 ; oai:rcin.org.pl:59217 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Jul 20, 2016

Number of object content hits:

140

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/71679

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information