Object structure

Title:

Obrazki z ulicy. O "Fikcyjnej postaci" Edmunda Millera

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (1999)

Creator:

Rybicka, Elżbieta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. T.W. Adorno, Pozycja narratora we współczesnej powieści, w: Sztuka i sztuki. Wybór esejów, przeł. K. Krzemień-Ojak, wybrał i opatrzył wstępem K. Sauerland, Warszawa 1990, s. 177.
2. R. Barthes, Brecht, przeł. A. Tatarkiewicz, w: Mit i znak. Eseje, wybór i słowo wstępne J. Błoński, Warszawa 1970, s. 199.
3. W.J. Burszta, Miasto i wieś - opozycja mitycznych nostalgii, w: Pisanie miasta - czytanie miasta, pod red. A. Zeidler-Janiszewskiej, Poznań 1997.
4. U. Eco, Sposób kształtowania jako wyraz światopoglądu twórcy, tłum. L. Eustachiewicz, w: Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Warszawa 1994.
5. K. Irzykowski, Prolegomena do charakterologii, Lwów, b.d. wyd., s. 37-38.
6. H.R. Jauss, 1912. Threshold to an Epoch. Apollinaire'a „Zone" and „Lundi Rue Christine", transl, by R. Blood, Yale French Studies, nr 74.
7. E. Jędrkiewicz, Kultura urbanistyczna, „Głos Literacki" 1928 nr 9.
8. S. Kracauer, Ornament z ludzkiej masy, przeł. C. Jenne, w: Wobec faszyzmu, wybrał i opatrzył wstępem H. Orłowski, Warszawa 1987, s. 12.
9. W. Krysinski, Entre alienation et utopie: la ville dans la poésie moderne, „Revue d'Esthetique" 1977 nr 3-4.
10. E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, wstępem poprzedziła B. Skarga, przekł. przejrzał J. Migasiński, Warszawa 1998, s. 147.
11. E. Miller, Fikcyjna postać, Warszawa 1934.
12. Cz. Miłosz, Legenda miasta-potwora, w: Prywatne obowiązki, Paryż 1980, s. 233.
13. R. Nycz, Język modernizmu. Doświadczenie wyobcowania i jego konsekwencje, w. Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997.
14. O. Ortwin, Żywe fikcje, w: Żywe fikcje. Studia o prozie, poezji i krytyce, oprac. J. Czachowska wstęp M. Głowiński, Warszawa 1970, s. 49.
15. T. Peiper, Miasto. Masa. Maszyna, w: Tędy, Warszawa 1930, s. 23-24.
16. R. Sheppard, Problematyka modernizmu europejskiego, przeł. P. Wawrzyszko, w: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, pod red. i ze wstępem R. Nycza, Kraków 1998, s. 92-100.
17. G. Simmel, Filozofia pieniądza, przeł. i posłowiem opatrzył A. Przyłębski, Poznań 1997, s. 406.
18. G. Simmel, Mentalność mieszkańców wielkich miast, w: Socjologia, przeł. M. Łukasiewicz, wstępem opatrzył S. Nowak, Warszawa 1975, s. 525.
19. E. Timms, Unreal City - Theme and Variations, w: Unreal City. Urban Experience in Modern European Literature and Art., ed. by E. Timms, D. Kelly, Manchester 1985, s. 4.
20. R. Williams, The Metropolis and the Emergence of Modernism, w: Modernism / Postmodernism, ed. and introd. by P. Brooker, London and New York 1993.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

137

End page:

153

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: