Object structure

Title:

"Każdy z nas jest przybyszem". Wzory tożsamości w literaturze polskiej XX wieku

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (1999)

Creator:

Nycz, Ryszard

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. Th. W. Adorno, Dialektyka negatywna, przeł. i wstęp K. Krzemieniowa, Warszawa 1986, s. 241. ; 2. Z. Bauman, Dwa szkice z moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994. ; 3. Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, przeł. J. Bauman, Warszawa 1995. ; 4. M. Białoszewski, Rozkurz, Warszawa 1980, s. 64. ; 5. S. Brzozowski, Bergson a Sorel [1910], w tegoż: Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, wstępem poprzedził A. Walicki, Kraków 1990, s. 483. ; 6. S. Brzozowski, Pamiętnik, Kraków 1985, s. 93 [zapis z 10 stycznia 1911]. ; 7. W.J. Burszta, Wymiary antropologicznego poznania kultury, Poznań 1992. ; 8. P. Czapliński, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Kraków 1997. ; 9. S. Chwin, Wyobraźnia i duch miejsca, „Tytuł" 1997 nr 3-4. ; 10. A. Fiut, Pytanie o tożsamość. Studia o polskiej literaturze współczesnej, Kraków 1995. ; 11. W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1956, Kraków 1986, s. 194. ; 12. W. Gombrowicz, Dziennik 1957-1961, Kraków 1986, s. 269. ; 13. W. Gombrowicz, Ferdydurke, Kraków 1986, s. 255. ; 14. W. Gombrowicz, Testament. Rozmowy z Dominique de Roux, Kraków 1996, s. 79. ; 15. E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, wstęp B. Skarga, Warszawa 1998, s. 23-24. ; 16. W. Ligęza, Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych, Kraków 1999. ; 17. Cz. Miłosz, Być emigrantem, w tegoż: Życie na wyspach, Kraków 1997, s. 81. ; 18. Cz. Miłosz, Historia literatury polskiej do roku 1939, przeł. M. Tarnowska, Kraków 1993, s. 310. ; 19. Cz. Miłosz, Nieobjęta ziemia, Paryż 1984, s. 140. ; 20. Cz. Miłosz, Wiersze, t. 2, Kraków 1984, s. 102. ; 21. M. Podraza-Kwiatkowska, Stabilizacja czy nomadyzm? Z problematyki domu w literaturze Młodej Polski, w: Obraz domu w kulturach słowiańskich, pod red. T. Dąbek-Wirgowej i A.Z. Makowieckiego, Warszawa 1997. ; 22. E. Rewers, Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury, Poznań 1996. ; 23. T. Różewicz, Der Tod ist der Meister aus Deutschland, w tegoż: Płaskorzeźba, Wrocław 1991, s. 37. ; 24. P. Sanavio, W. Gombrowicz: Forma i rytuał, w: Gombrowicz filozof, wybór i opr. F.M. Cataluccio, J. Illg, Kraków 1996, s. 79. ; 25. K. Uniłowski, Skądinąd. Zapiski krytyczne, Bytom 1998. ; 26. Uroki wykorzenienia. O narracji reistycznej, grach z losem i kilku innych pokusach. Ze Stefanem Chwinem rozmawia Wojciech Werochowski, w: Rozmowy „Tytułu", pod red. K. Chwin, Gdańsk 1996, s. 71. ; 27. A. Wieczorkiewicz, Wędrowcy fikcyjnych światów. Pielgrzym, rycerz i włóczęga, Gdańsk 1996. ; 28. A. Zagajewski, W cudzym pięknie, Kraków 1998, s. 61. ; 29. A. Zieniewicz, Małe iluminacje. Formy prozatorskie Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1989, s. 85.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

41

End page:

51

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: