Object structure

Title:

"Każdy z nas jest przybyszem". Wzory tożsamości w literaturze polskiej XX wieku

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (1999)

Creator:

Nycz, Ryszard

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

tożsamość ; obcy ; literatura polska - 20 w.

References:

1. Th. W. Adorno, Dialektyka negatywna, przeł. i wstęp K. Krzemieniowa, Warszawa 1986, s. 241.
2. Z. Bauman, Dwa szkice z moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994.
3. Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, przeł. J. Bauman, Warszawa 1995.
4. M. Białoszewski, Rozkurz, Warszawa 1980, s. 64.
5. S. Brzozowski, Bergson a Sorel [1910], w tegoż: Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, wstępem poprzedził A. Walicki, Kraków 1990, s. 483.
6. S. Brzozowski, Pamiętnik, Kraków 1985, s. 93 [zapis z 10 stycznia 1911].
7. W.J. Burszta, Wymiary antropologicznego poznania kultury, Poznań 1992.
8. P. Czapliński, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Kraków 1997.
9. S. Chwin, Wyobraźnia i duch miejsca, „Tytuł" 1997 nr 3-4.
10. A. Fiut, Pytanie o tożsamość. Studia o polskiej literaturze współczesnej, Kraków 1995.
11. W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1956, Kraków 1986, s. 194.
12. W. Gombrowicz, Dziennik 1957-1961, Kraków 1986, s. 269.
13. W. Gombrowicz, Ferdydurke, Kraków 1986, s. 255.
14. W. Gombrowicz, Testament. Rozmowy z Dominique de Roux, Kraków 1996, s. 79.
15. E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, wstęp B. Skarga, Warszawa 1998, s. 23-24.
16. W. Ligęza, Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych, Kraków 1999.
17. Cz. Miłosz, Być emigrantem, w tegoż: Życie na wyspach, Kraków 1997, s. 81.
18. Cz. Miłosz, Historia literatury polskiej do roku 1939, przeł. M. Tarnowska, Kraków 1993, s. 310.
19. Cz. Miłosz, Nieobjęta ziemia, Paryż 1984, s. 140.
20. Cz. Miłosz, Wiersze, t. 2, Kraków 1984, s. 102.
21. M. Podraza-Kwiatkowska, Stabilizacja czy nomadyzm? Z problematyki domu w literaturze Młodej Polski, w: Obraz domu w kulturach słowiańskich, pod red. T. Dąbek-Wirgowej i A.Z. Makowieckiego, Warszawa 1997.
22. E. Rewers, Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury, Poznań 1996.
23. T. Różewicz, Der Tod ist der Meister aus Deutschland, w tegoż: Płaskorzeźba, Wrocław 1991, s. 37.
24. P. Sanavio, W. Gombrowicz: Forma i rytuał, w: Gombrowicz filozof, wybór i opr. F.M. Cataluccio, J. Illg, Kraków 1996, s. 79.
25. K. Uniłowski, Skądinąd. Zapiski krytyczne, Bytom 1998.
26. Uroki wykorzenienia. O narracji reistycznej, grach z losem i kilku innych pokusach. Ze Stefanem Chwinem rozmawia Wojciech Werochowski, w: Rozmowy „Tytułu", pod red. K. Chwin, Gdańsk 1996, s. 71.
27. A. Wieczorkiewicz, Wędrowcy fikcyjnych światów. Pielgrzym, rycerz i włóczęga, Gdańsk 1996.
28. A. Zagajewski, W cudzym pięknie, Kraków 1998, s. 61.
29. A. Zieniewicz, Małe iluminacje. Formy prozatorskie Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1989, s. 85.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

41

End page:

51

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego