Object structure

Title:

Narodowe - międzynarodowe - uniwersalne. (Świat natury i świat kultury: na przykładzie polskiego pogranicza etnicznego)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (1999)

Creator:

Lipatow, Aleksander W.

Contributor:

Prussak, Maria. Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. A. Lipatow, Barok i literatury wschodniosłowiańskie, w: „Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria" 19901. 12.
2. C. Norwid, Co to jest Ojczyzna, w: Pisma wszystkie, t. 7, oprac. J.W. Gomulicki, Warszawa 1973, s. 50.
3. Perepiska Ivana Groznogo s Andreem Kurbskim, Leningrad 1979, s. 110.
4. T. Stegner, Więź wyznaniowa a narodowa, w: Naród i religia. Materiały z sesji naukowej, pod red. T. Stegnera, Gdańsk 1994, s. 8.
5. J. Tazbir, Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI i XVII wieku, Warszawa 1967.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

71

End page:

76

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund