Object structure

Title:

Gombrowicz subwersywny

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (1999)

Creator:

Szczuka, Kazimiera

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. J. Butler, Gender Trouble Feminism and the subversion of identity, New York-London 1990.
2. R. Gombrowicz, Gombrowicz w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963-1969, Kraków 1993, s. 335.
3. W. Gombrowicz, Ferdydurke, tekst oprac. T. Podoska, Kraków 1993.
4. W. Gombrowicz, Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie, Warszawa 1990, s. 106.
5. M. Janion, Ciemna młodość Gombrowicza, w: Gombrowicz i krytycy, red. nauk. Z. Łapińskiego, Kraków-Warszawa, 1984, s. 513-514.
6. K. Jeleński, Od boskości do nagości (o nie znanej sztuce Gombrowicza), w: Gombrowicz i krytycy, wybór i oprac. Z. Łapiński, Kraków-Wrocław 1984, s. 300.
7. K. Jeleński „Pornografia". „Kosmos". Z listów do Witolda Gombrowicza, „Zeszyty Literackie" nr 21, s. 164. List z 4 VIII 1959.
8. O . Kühl, Ciało i jego maskowanie u Gombrowicza, „Teksty Drugie" 1996 nr 1, s. 60.
9. Cz. Miłosz, Kim jest Gombrowicz?, w: tegoż Prywatne obowiązki, Paryż 1972, s. 145.
10. G. Ritz, Jerzy Andrzejewski. Maski pożądania i ich funkcja w poetyce powieści, w: Pogranicza wrażliwości w literaturze dawnej oraz współczesnej, część I, Miłość, pod red. I. Iwasiów, P. Urbańskiego, Szczecin 1998, s. 32.
11. A. Sobolewska, Kobieta albo człowiek, „Res Publica Nowa" 1994 nr 1.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

171

End page:

180

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund