Object

Title: W stronę genologii multimedialnej

Creator:

Balcerzan, Edward

Date issued/created:

1999

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (1999)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. E. Balcerzan, Kręgi wtajemniczenia. Czytelnik. Badacz. Tłumacz. Pisarz, Kraków 1982, s. 151-153.
2. E. Balcerzan, Nowe formy w pisarstwie i wynikające stąd porozumienia, w: Humanistyka przełomu wieków, red. J. Kozielecki, Warszawa 1999, s. 358-380.
3. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1918-1939, Warszawa 1996, s. 14-30.
4. S. Barańczak, Chirurgiczna precyzja. Elegie i piosenki z lat 1995-1997, Kraków 1998, s. 21-22.
5. U. Eco, Pejzaż semiotyczny, przekł. A. Weinsberga, przedm. M. Czerwińskiego, Warszawa 1972.
6. H.G. Gadamer, Rekonstrukcja i integracja jako zadania hermeneutyczne, tłum. M. Łukasiewicz, w: Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec. Antologia, wyb. oprac. i wstępem opatrzył H. Orłowski, Warszawa 1986, s. 19.
7. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich pod red. J. Sławińskiego. Wyd. 3, popraw. i poszerz, Wrocław 1998, s. 328.
8. M. Hendrykowski, Słownik terminów filmowych, Poznań 1994.
9. H. Hesse, Gra szklanych paciorków, tłum. M. Kurecka, Poznań 1971, s. 17 i nast.
10. Historia psychologii polskiej w autobiografiach, cz. I, red. T. Rzepa, Piła 1992.
11. R. Ingarden, Poetyka - teoria literatury artystycznej, w tegoż: Studia z estetyki, t.1, Warszawa 1957, s. 312-313.
12. R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, tłum. K. Pomorska, w tegoż: W poszukiwaniu istoty języka wybór, red. nauk. i wstęp M.R. Mayenowa, t. 2, Warszawa 1989, s. 81.
13. S. Kierkegaard, Studia erotyki bezpośredniej, czyli erotyka muzyczna, tłum. A. Buchner, „Res facta" 1971 z. 4.
14. A. Kijowski, Mrożek u bram raju, „Dialog" 1963 nr 5, s. 103-105.
15. R.W. Kluszczyński, FILM - WIDEO - MULTIMEDIA. Sztuka ruchomego obrazu w kulturze elektronicznej, Warszawa 1999.
16. Mała encyklopedia muzyki, red. S. Śledziński [i in.], Warszawa 1968.
17. H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, Prace wybrane Henryka Markiewicza, red. S. Balbus, t. 3, Kraków 1996, s. 151-185.
18. L.B. Meyer, Emocja i znaczenie w muzyce, Kraków 1974.
19. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1993.
20. E. Panofsky, Architektura gotycka i scholastyka, tłum. P. Ratkowska, w tegoż: Studia z historii sztuki, wybrał, oprac. i wstępem opatrzył J. Białostocki, Warszawa 1971, s. 33-65.
21. Poezja polska okresu międzywojennego, wybór i wstęp M. Głowiński, J. Sławiński, przypisy oprac. J. Stradecki, cz. I, Wrocław 1987, s. LXVI-LXXIX.
22. B. Schaffer, Dźwięki i znaki. Wprowadzenie do kompozycji współczesnej, Warszawa 1969, s. 28-35.
23. B. W. Uspienski, Poetika kompozicji. Struktura chudożestwiennogo tieksta i tipologija kompozicjonnoj formy, Moskwa 1970.
24. B. W. Uspienski, Poetyka kompozycji, przekł. P. Fasta, Katowice 1997.
25. W. Welsch, Estetyka i anestetyka, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, wyb. oprac. i przedmową opatrzył R. Nycz. Kraków 1997, s. 521-546.
26. J. Woźniakowski, Arabeska w literaturze i sztuce wczesnego romantyzmu. w: Pogranicza i korespondencje sztuk. Studia pod red. T. Cieślikowskiej i J. Sławińskiego. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. LVI, Wrocław 1980, s. 194.
27. J. Ziomek, Powinowactwa przez fabułę (w tegoż: Powinowactwa literatury. Studia i szkice, Warszawa 1980, s. 7-101.
28. J. Zydorowicz, Archeologia multimedialna, „Gazeta Malarzy i Poetów" 1999 nr 4, s. 32.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

7

End page:

24

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59481 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Sep 16, 2016

Number of object content hits:

230

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/71719

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Balcerzan E. - W stronę genologii multimedialnej Dec 20, 2018

This page uses 'cookies'. More information