Object structure

Title:

"Zagłada gatunków"

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (1999)

Creator:

Balbus, Stanisław

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. M. Bachtin, Problem gatunków mowy, w: Estetyka twórczości słownej, tłum. D. Ulicka, Warszawa 1986, s. 348-402.
2. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, Warszawa 1970.
3. S. Balbus, Propozycje metodologiczne Bachtina i ich teoretyczne konteksty, w: M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais'go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, tłum. A. i A. Goreniowie, oprac., wstęp, komentarze i weryfikacja przekł. S. Balbus, Kraków 1975, s. 6-56.
4. M. Blanchot, Le livre à venir, Paris 1959.
5. R. Crane, The Language of Criticism and the Structure of Poetry, Toronto 1953, s. 43-19.
6. J. Culler, Konwencja i oswojenie, tłum. I. Sieradzki, w: Znak, styl, konwencja, pod red. M. Głowińskiego, Warszawa 1977, s. 150.
7. G. Genette, Introduction à l'architexte, Paris 1979.
8. G. Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris 1982, s. 11.
9. J. Kwiatkowski, Przedmowa, w: W. Szymborska, Poezje, Warszawa 1970, s. 8-9.
10. J. Kwiatkowski, Remont pegazów, Warszawa 1969, s. 99.
11. Z. Łempicki, Studia z teorii literatury, Warszawa 1966, s. 39.
12. J. Łotman, Struktura chudożestwiennogo tieksta, Moskwa 1970, s. 92-98.
13. H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, wyd. VI, Kraków 1996, s. 179-185.
14. Cz. Miłosz, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, Kraków 1980, s. 93, 97.
15. R. Nycz, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, wyd. 2, Kraków 1996.
16. R. Ohmann, Mowa, działanie, styl, tłum. K. Rosner, w: Znak, styl, konwencja, pod red. M. Głowińskiego, Warszawa 1977, s. 135.
17. I. Opacki, Genologia a historycznoliterackie konkrety, „Zagadnienia Rodzajów Literackich" 1959 z. 2.
18. I. Opacki, Krzyżowanie się postaci gatunkowych jako wyznacznik ewolucji poezji, „Pamiętnik Literacki" 1963 z. 4.
19. J. Searle, Status logiczny wypowiedzi fikcyjnej, tłum. H. Buczyńska-Garewicz, w: Studia z teorii literatury, II, s. 24-36.
20. S. Skwarczyńska, Wstęp do nauki o literaturze: Rodzaj literacki. Ogólna problematyka genologii, t. 3, Warszawa 1965.
21. J. Sławiński, Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim, w: Dzieło. Język. Tradycja, Warszawa 1974.
22. E. Staiger, Grundbegriffe der Poetik, Zürich 1946.
23. T. Todorov, O pochodzeniu gatunków, przekł A. Labuda, „Pamiętnik Literacki" 1979 z. 3.
24. A. Wierzbicka, Genry mowy, w: Tekst i zdanie. Zbiór studiów, pod red. T. Dobrzyńska i E. Janus, Wrocław 1983, s. 125-137.
25. W. Woroszylski, Zagłada gatunków, Warszawa 1970, s. 5-8.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

25

End page:

39

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund