Object structure

Title:

Bolesław Miciński i psychoanaliza

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (1998)

Creator:

Kwiecień, Roma

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. B. Bettelheim, Freud i dusza ludzka, przeł. D. Danek, Warszawa 1991, s. 31. ; 2. M. Bodkin, Wzorce archetypowe w poezji tragicznej, przeł. P. Mroczkowski, w: Teoria badań literackich za granicą, red. S. Skwarczyńska, t. 2, cz. 1, Kraków 1974, s. 572. ; 3. S. Brucz, Zagadnienie psychoanalizy w ujęciu Bolesława Micińskiego, „Wiadomości Literackie" 1939, nr 18, s. 6. ; 4. E. Czerwińska, Szkic do portretu Bolesława Micińskiego, „Więź" 1984 nr 10. s. 26. ; 5. Z. Freud, Wstęp do psychoanalizy, przeł. S. Kempnerówna, W. Znaniewicki, Warszawa 1935; „Przegląd Filozoficzny" 1936 z. 2, s. 195-199. ; 6. K. Golonka, Psychoanaliza Steckla, „Prosto z mostu" 1936 nr 41, s. 7. ; 7. M. Grzywak-Kaczyńska, Podstawowe pojęcia psychologii indywidualnej A. Adlera, w: "Verbum" (1934 - 1939). Pismo i środowisko, t. 2, Lublin 1976, s. 131. ; 8. I. Jokiel, Kilka uwag o „Podróżach do piekieł" Bolesława Micińskiego, „Litteraria" 1993, seria 1, nr 247, s. 118. ; 9. C. G. Jung, Psychologia i twórczość, przeł. K. Krzemień-Ojak, w: Teoria badań literackich za granicą, red. S. Skwarczyńska, t. 2, cz. 1, Kraków 1974, s. 552, 566. ; 10. J. Kott, Spacer po piekłach, „Pion" 1938 nr 8, s. 3-4. ; 11. B. Miciński, Krytyka a intelekt, „Gazeta Polska" 1932 nr 57, s. 3. ; 12. B. Miciński, Lektura pocieszenia, „Prosto z mostu" 1937 nr 8, s. 3. ; 13. B. Miciński, Metafizyka czy metoda leczenia histerii?, „Prosto z mostu" 1935 nr 36-38, s. 2. ; 14. B. Miciński, Na marginesie „Ludzi genialnych", „ABC Literacko-Artystyczne" 1934 nr 44, s. 1. ; 15. B. Miciński, Nowości poetyckie, „Prosto z mostu" 1937 nr 21/22, s. 4. ; 16. B. Miciński, O teoretycznych podstawach psychoanalizy, „Verbum" 1938 z. 4, s. 715-742. ; 17. B. Miciński, Pamięć, „Prosto z mostu" 1937 nr 17, s. 3. ; 18. B. Miciński, Pisma. Eseje, artykuły, listy, Kraków 1970, s. 431. ; 19. B. Miciński, Zagadnienia psychoanalizy - Felieton naukowy, „Polska Zbrojna w Kulturę", dodat. do: „Polska Zbrojna" 1937 nr 7, s. 2. ; 20. Cz. Miłosz, Świadectwo poezji. Spór z klasycyzmem, w: tegoż, Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku, Warszawa 1987, s. 65. ; 21. J. Pastuszka, Psychologia indywidualna. Studium krytyczne, „Przegląd Filozoficzny" 1939 z. 1, s. 108-109. ; 22. H. Peyre, Co to jest klasycyzm, przeł. M. Żurowski, Warszawa 1985, s. 264. ; 23. J. Prokopiuk, Posłowie do: C. G. Jung, Odpowiedź Hiobowi, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1995, s. 206. ; 24. R. Przybylski, To jest klasycyzm, Warszawa 1978, s. 18. ; 25. Z. Rosińska, Psychoanalityczne myślenie o sztuce, Warszawa 1985, s. 96 i nast. ; 26. J. M. Rymkiewicz, Czym jest klasycyzm. Manifesty poetyckie. Warszawa 1967, s. 9. ; 27. J. Stempowski, „Ulisses" Joyce'a jako próba psychoanalizy stosowanej, w: tegoż, Chimera jako zwierzę pociągowe. Warszawa 1988, s. 100. ; 28. S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona, przeł. A. Olędzka-Frybesowa, Warszawa 1996, s. 345. ; 29. V. White OP, Seele mul Psyche, przeł. O. Wenninger, Salzburg 1964, s. 7. ; 30. S.I. Witkiewicz, O artystycznej i literckiej pseudokulturze, w: tegoż, Bez kompromisu, Warszawa 1976, s. 204.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

85

End page:

108

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: