Object structure

Title:

Bolesław Miciński i psychoanaliza

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (1998)

Creator:

Kwiecień, Roma

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Miciński, Bolesław (1911-1943) ; psychoanaliza ; krytyka literacka

References:

1. B. Bettelheim, Freud i dusza ludzka, przeł. D. Danek, Warszawa 1991, s. 31.
2. M. Bodkin, Wzorce archetypowe w poezji tragicznej, przeł. P. Mroczkowski, w: Teoria badań literackich za granicą, red. S. Skwarczyńska, t. 2, cz. 1, Kraków 1974, s. 572.
3. S. Brucz, Zagadnienie psychoanalizy w ujęciu Bolesława Micińskiego, „Wiadomości Literackie" 1939, nr 18, s. 6.
4. E. Czerwińska, Szkic do portretu Bolesława Micińskiego, „Więź" 1984 nr 10. s. 26.
5. Z. Freud, Wstęp do psychoanalizy, przeł. S. Kempnerówna, W. Znaniewicki, Warszawa 1935; „Przegląd Filozoficzny" 1936 z. 2, s. 195-199.
6. K. Golonka, Psychoanaliza Steckla, „Prosto z mostu" 1936 nr 41, s. 7.
7. M. Grzywak-Kaczyńska, Podstawowe pojęcia psychologii indywidualnej A. Adlera, w: "Verbum" (1934 - 1939). Pismo i środowisko, t. 2, Lublin 1976, s. 131.
8. I. Jokiel, Kilka uwag o „Podróżach do piekieł" Bolesława Micińskiego, „Litteraria" 1993, seria 1, nr 247, s. 118.
9. C. G. Jung, Psychologia i twórczość, przeł. K. Krzemień-Ojak, w: Teoria badań literackich za granicą, red. S. Skwarczyńska, t. 2, cz. 1, Kraków 1974, s. 552, 566.
10. J. Kott, Spacer po piekłach, „Pion" 1938 nr 8, s. 3-4.
11. B. Miciński, Krytyka a intelekt, „Gazeta Polska" 1932 nr 57, s. 3.
12. B. Miciński, Lektura pocieszenia, „Prosto z mostu" 1937 nr 8, s. 3.
13. B. Miciński, Metafizyka czy metoda leczenia histerii?, „Prosto z mostu" 1935 nr 36-38, s. 2.
14. B. Miciński, Na marginesie „Ludzi genialnych", „ABC Literacko-Artystyczne" 1934 nr 44, s. 1.
15. B. Miciński, Nowości poetyckie, „Prosto z mostu" 1937 nr 21/22, s. 4.
16. B. Miciński, O teoretycznych podstawach psychoanalizy, „Verbum" 1938 z. 4, s. 715-742.
17. B. Miciński, Pamięć, „Prosto z mostu" 1937 nr 17, s. 3.
18. B. Miciński, Pisma. Eseje, artykuły, listy, Kraków 1970, s. 431.
19. B. Miciński, Zagadnienia psychoanalizy - Felieton naukowy, „Polska Zbrojna w Kulturę", dodat. do: „Polska Zbrojna" 1937 nr 7, s. 2.
20. Cz. Miłosz, Świadectwo poezji. Spór z klasycyzmem, w: tegoż, Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku, Warszawa 1987, s. 65.
21. J. Pastuszka, Psychologia indywidualna. Studium krytyczne, „Przegląd Filozoficzny" 1939 z. 1, s. 108-109.
22. H. Peyre, Co to jest klasycyzm, przeł. M. Żurowski, Warszawa 1985, s. 264.
23. J. Prokopiuk, Posłowie do: C. G. Jung, Odpowiedź Hiobowi, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1995, s. 206.
24. R. Przybylski, To jest klasycyzm, Warszawa 1978, s. 18.
25. Z. Rosińska, Psychoanalityczne myślenie o sztuce, Warszawa 1985, s. 96 i nast.
26. J. M. Rymkiewicz, Czym jest klasycyzm. Manifesty poetyckie. Warszawa 1967, s. 9.
27. J. Stempowski, „Ulisses" Joyce'a jako próba psychoanalizy stosowanej, w: tegoż, Chimera jako zwierzę pociągowe. Warszawa 1988, s. 100.
28. S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona, przeł. A. Olędzka-Frybesowa, Warszawa 1996, s. 345.
29. V. White OP, Seele mul Psyche, przeł. O. Wenninger, Salzburg 1964, s. 7.
30. S.I. Witkiewicz, O artystycznej i literckiej pseudokulturze, w: tegoż, Bez kompromisu, Warszawa 1976, s. 204.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

85

End page:

108

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego